Hopp til innhold

I møte med Sanner for å stanse fjelloven

Sametingspresident Aili Keskitalo møtte i forrige uke kommunal- og moderniseringsministeren. – Jeg er mildt sagt opprørt, sier hun.

Kommunalminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Aili Keskitalo

MØTTE SANNER: Sametingspresident Aili Keskitalo møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, blant annet for å diskutere forvaltningen av statseid grunn i Nordland og Troms. Bildet er fra et tidligere møte.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Lokal forvaltning i Nordland og Troms var blant sakene som sto på sakslista i møtet med Jan Tore Sanner (H).

– Vi har vært veldig tydelig fra Sametinget sin side om at vi ikke kan akseptere at man hopper bukk over oppfølgingen av Samerettsutvalgets innstilling for akkurat disse områdene, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

– Skal noe gjøres med forvaltningsordningen, kan man ikke bare overse samiske rettigheter. Vi forventer en kartlegging og en anerkjenning av samiske rettigheter, og vi vil være med å vurdere hvilke forvaltningsordninger som er aktuelle.

Tre modeller

Bakgrunnen er tre mulige forvaltningsmodeller for fremtidens statseide grunn i Nordland og Troms. Den ene er dagens modell, der Statskog bestemmer og tar betalt.

Den andre modellen er fjelloven, som i dag ikke gjelder i Nord-Norge, og som sørger for at lokale krefter bestemmer over land og vann på statseid grunn.

Den tredje er Samerettsutvalgets (SRU2) innstilling som ble levert for 10 år siden, men som aldri har blitt politisk behandlet. Sametinget mener det har gått altfor lang tid. Modellen foreslår blant annet ei forvaltning etter fjellovens prinsipper, med lokale styrer, men der fylkeskommunene og Sametinget er grunneiere.

Fjelloven

TO «LOVLØSE» FYLKER: I Finnmark er det finnmarksloven som gjelder, i Sør-Norge gjelder fjelloven, mens i Nordland og Troms gjelder per nå ingen lov for retten til land og vann. Striden står om hvilken forvaltningsmodell som skal innføres her.

Foto: NRK

Opprørt

Sametingets oppfatning er at denne modellen best sikrer samiske rettigheter, men for tiden pågår et utredningsarbeid for fjelloven i Nordland og Troms. Det bekymrer sametingspresidenten:

– Det er ikke bare fjelloven som skal vurderes, sier hun.

Utredningen er i gang etter et anmodningsvedtak fra Stortinget i juni.

– Jeg er mildt sagt opprørt over at man prøver å ta slike snarveier. Man prioriterer ikke det grundige arbeidet som er gjort av SRU2, men tar en snarvei, og hopper over samiske perspektiver og samiske rettigheter. Det er helt urimelig.

Keskitalo har forståelse for at det er interesse for å gjøre noe med forvaltningsordningen for Troms og Nordland.

– Men det kan ikke gjøres uten at man tar høyde for samiske rettigheter. Vi har tydelig gitt uttrykk til kommunalministeren om at SRU2 blir tatt på alvor, sier Keskitalo.

BAKGRUNN: