Hiwa frykter å miste skoleplassen etter slurv fra UDI

Egentlig skulle Hiwa Shariatzadeh kastes ut av Norge, men UDI ombestemte seg. Men de glemte å fortelle at han måtte søke for å omgjøre avslaget på asyl.

Hiwa Shariatzadeh

Hiwa Shariatzadeh, bosatt i Lenvik, har ennå ikke fått lovlig opphold i Norge. Her er han fotografert på Marienlyst i Oslo, mars 2018.

Foto: NRK

– Tid er ikke viktig for UDI. Alt de har å si, er beklager, uten at de gjør opp for det, og behandler saken litt fortere. De tar ingen ansvar, sier han.

Shariatzadeh (26) bor på Finnsnes i Troms. Han fikk avslag på asyl i 2009, og har flere år oppholdt seg ulovlig i Norge. På den tiden har han på internett – i full offentlighet – vært en sterk kritiker av det iranske regimet og islam, en religion han selv har frafalt. Han sier også politikk og forbindelser til opposisjon er årsaken til at han flyktet fra Iran for omtrent 10 år siden.

Feil informasjon

Utlendingsdirektoratet (UDI) konkluderte i fjor sommer med at Shariatzadehs politiske aktiviteter i Norge kan sette ham i fare i Iran. Egentlig var han vedtatt utvist, men UDI trakk utvisningen tilbake.

Shariatzadeh fikk beskjed om å søke arbeids- og oppholdstillatelse. Han hevder å minst tre ganger ha ringt UDI for å spørre blant annet om det var riktig søknad.

– De har bekreftet at det er riktig søknad jeg har sendt inn, og at de har tatt imot den, ser på den og har den under behandling, sier han.

Men søknaden var feil. Shariatzadeh skulle egentlig levert en omgjøringsbegjæring for avslaget på asyl, men dette ga UDI ham ikke beskjed om – før i januar. Da fikk han avslag på søknaden om arbeid og opphold, og beskjed om å sende en omgjøringsbegjæring.

– Jeg holder på å gi opp, skrev han på Facebook.

Frykter for skoleplassen

I dag er han elev ved Senja videregående skole. Nå frykter han at han blir stående uten skoleplass fra og med høsten. Årsaken er at man må ha oppholdsrett i Norge for rett til

Roar Sollied, Troms Venstre

KAN MISTE PLASSEN: Fylkesråd for utdanning i Troms Roar Sollied sier folk i Shariatzadehs situasjon står i fare for å miste skoleplassen.

Foto: Audun Halaas

opplæring som voksen, dersom man har fylt 25 år.

Fylkesråd for utdanning i Troms Roar Sollied sier at slike saker er et spørsmål om det er fullt på skolen:

– Det er absolutt en fare for å miste skoleplassen, for man kan ikke fortrenge om det er fullt, sier han.

Shariatzadeh har tidligere vært omtalt av Folkebladet. I fjor vinter levde han i skjul i frykt for å bli sendt ut av landet. På Finnsnes gikk folk i fakkeltog.

Han har blitt omtalt som en ressurs i lokalsamfunnet der han sitter i styret til Lenvik Frivilligsentral og er aktiv i FIL Turn og i ungdomspolitikken.

UDI tar selvkritikk

Ingrid Olram, områdeleder i UDIs asylavdeling, sier at Shariatzadeh skulle hatt bedre veiledning:

– Men dette har ikke hatt betydning for utfallet i saken, men det har hatt betydning for prosess, at han har måttet vente noe lenger med å få sendt omgjøringsbegjæringen, sier hun.

På Shariatzadehs påstand om at han gjentatte ganger på telefon ha fått bekreftet å ha sendt rett søknad, svarer Olram at det er vanskelig for UDI å vite konkret hva som ble sagt i samtalene.

– Shariatzadeh er også kritisk til at UDI ikke tar et større ansvar?

– Jeg kan ikke si annet enn at det er beklagelig at han ikke har fått bedre veiledning fra oss. Men jeg er glad dette ikke har en stor alvorlighetsgrad, og at saken nå behandles i Utlendingsnemnda.

Andre muligheter

Fylkeskommunen kan velge å ta inn voksne til videregående opplæring mens de venter på vedtak om oppholdstillatelse. Fylkesråd Roar Sollied sier at det er mulig å ta imot personer over 25 uten gyldig opphold, dersom skolen ikke er full.

– En annen mulighet er å sjekke andre skoler. For å det rett ut, det skal ikke stå på oss om det er ledig plass. Vi har ingen ting prinsipielt imot det. Vi hjelper så langt det går.

NRK har forsøkt å få tall på er over 25 år som har fått avslag på utdanning i Norge med begrunnelse at de ikke har lovlig opphold. Utdanningsdirektoratet opplyser at de ikke har samlede tall for dette.