Hopp til innhold

Skal lære norsk, men starter på skole uten én eneste norsk elev

Når unge asylsøkere i Sørfold skal lære seg norsk, skjer undervisninga på en nedlagt skole uten norske elever. – Guttene kommer til å bli veldig isolerte, mener verge.

Sørfold asylmottak

Dagene på mottaket i Røsvik kan bli lange og ensformige for Allesina og Izmatullah fra Afghanistan. Nå gleder de seg til å begynne på skolen, sjøl om det ikke er noen norske elever der.

Foto: Kari Skeie / nrk

Neste uke er det første skoledag for 40 enslige mindreårige asylsøkere i Sørfold kommune i Nordland. For de syriske og afghanske guttene, som er mellom 15-18 år, står norskundervisning øverst på timeplanen. Men det blir ingen norske elever å praktisere med i friminuttene. Skolen de skal gå på har vært nedlagt i flere år, og de andre skolene i kommunen er fulle.

– Først og fremst er jeg bekymra for at de ikke får det utbyttet jeg synes de burde ha av norskopplæringa, sier Tore Moen.

Tore Moen, Bodø

Verge Tore Moen frykter at guttene blir enda mer isolert når de skal busses til en nedlagt skole for å lære norsk.

Foto: Knut Folkestad / NRK

Han er verge for to av de afghanske guttene. Tidligere i sommer skreiv han et brev til kommunen der han mener at guttene bør bli inkludert i ungdomsmiljøet i kommunen.

– De trenger impulser fra norske ungdommer, og etter hvert trenger de også å finne ut av hvordan norske ungdommer oppfører seg, sier Moen.

Kan bli på mottaket i to år

Guttene kom til Norge i fjor høst og har bodd på mottaket i bygda Røsvik siden nyttår. Her er det ingen butikk og dårlig bussforbindelse inn til kommunesenteret.

Til nå har to av guttene fått opphold i Norge. De andre venter på å få behandla søknadene sine, men kan fort bli boende i ett til to år, ifølge ledelsen ved mottaket. Derfor er også de bekymra for skoletilbudet.

– Jeg er litt redd for at all sosialisering skjer dem imellom, og at de ikke kommer inn i det norske samfunnet. Dermed danner de sitt eget samfunn og får kun tilbakemelding fra hverandre. De får ikke den korreksjonen som ville være fornuftig og riktig at de fikk, sier nestleder Kjetil Sørbotten ved mottaket.

Kjetil Sørbotten

Nestleder ved asylmottaket, Kjetil Sørbotten, sier guttene er en fin gjeng, men at de trenger kontakt med norske jevnaldrende.

Foto: kari skeie / nrk

Ikke bekymra

Sørfold kommune har ansvaret for å gi asylsøkerne et skoletilbud. Ordfører Lars Evjenth (Ap) mener nedlagte Kvarv skole er den beste løsningen.

– Det viktigste er at vi har fått tak i gode lærere. Jeg mener også at mottaket må ta ansvar for å legge til rette slik at de får mulighet til å treffe norsk ungdom på fritida og få den språktreninga de trenger der.

Lars Kristian Evjenth

Ordfører i Sørfold, Lars Evjenth (Ap), mener kommunen har gjort det de kan for å gi asylsøkerne et bra skoletilbud.

Foto: Kari Skeie / nrk

Tore Moen er skeptisk. Han mener at det ikke er mye igjen av dagen når guttene også må fraktes i buss til skolen, som ligger en liten time unna mottaket.

Nestleder Kjetil Sørbotten, sier det er begrensa hva de kan få til i den lille bygda Røsvik.

– Det er ikke mange naturlige møtepunkter her. Det er en fritidsklubb, men vi kan ikke komme inn med 38 asylsøkere. Da vil vi dominere hele fritidsklubben.

Allesina fra Afghanistan er en av asylsøkerne. Han gleder seg uansett til å begynne på skolen.

– Jeg er glad for å begynne på skolen etter ferien. Det er så kjedelig å være på mottaket hele dagen.

Kvarv skole

Kvarv skole ble lagt ned i 2009. Ifølge kommunen er bygningen i god teknisk stand, har fine utearealer og gymsal.

Foto: kari skeie / nrk