Her stenger de alle kirkene sine – to kan komme ut for salg

Dårlig økonomi gjør at menighetsrådet i Nordkapp vurderer å selge to kirker og låse døren på resten. – Ulykkelig situasjon for et lokalsamfunn, sier biskop. – Vi må tenke utvidet bruk av kirkerommet først, mener KA.

Honningsvåg kirke

Tusenvis av turister besøker Honningsvåg kirke når cruisebåter og Hurtigruten ankommer Norges nordligste by. Denne kirka skal menigheten beholde, mens kirka i Skarsvåg og Repvåg vurderes for salg.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har snudd hver en stein for å finne løsninger, men dessverre har vi ikke mer å ta av.

Bente Floer er leder for menighetsrådet i Nordkapp og har i lang tid måtte kjempe mot en elendig økonomi. Kirkene blir stengt fra og med 1. februar, og er allerede nå stengt for besøkende på dagtid.

Finnmarksposten omtalte saken først.

Nå vurderer menighetsrådet også å selge to av kirkene.

– Kirkevergen har fått ordre om å se og vurdere det. Han skal se på hvordan det kan se ut å fjerne dem fra våre budsjett, sier Floer.

Gjesvær kirke

Leieavtalen med Gjesvær kirke på bildet er sagt opp og vil holde åpent ut leieavtalen.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Ingen begravelser og dåp i kirkerom

I utgangen av 2018 viste en undersøkelse utført av Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA), at hver tiende kirke i Norge brukes sjeldnere enn én gang per måned. Typisk for de ubrukte kirkene, er at de ligger i små kommuner.

Samtidig har flere menigheter i landet slitt med å vedlikeholde de gamle kirkene.

I Nordkapp har menigheten tre egne kirker, Honningsvåg, Skarsvåg og Repvåg, i tillegg til at de leier en privat kirke i Gjesvær. Menigheten har også et eget menighetshus.

Bilde

Malin Irene Magnussen i Honningsvåg holder sin nyfødte datter som hun håper å kunne døpe i et kirkerom.

Foto: Privat

Det er kirkene i Skarsvåg og Repvåg som nå vurderes for salg, mens leieavtalen i Gjesvær er sagt opp.

Honningsvåg kirke skal fortsatt kunne leies ut til konserter og andre arrangementer.

Men dåp, begravelser, giftermål og gudstjenester skal i fremtiden kun kunne skje i menighetshuset.

Det skaper reaksjoner og fortvilelse hos flere i befolkningen, blant annet Malin Irene Magnussen, som om kort skal døpe sitt nyfødte barn. Da kan det hende hun ikke har en kirke å gå til.

– Når jeg skal døpe datteren min, så er det noe jeg vil skal skje i kirken. Det handler om min kristne tro. Det er ikke det samme at det bare skal skje i et vanlig hus, sier Magnussen.

– Jeg vet at dette gjelder mange flere, sier Magnussen.

Club Paradiso

Club Paradiso har blitt konvertert fra en kirke til en nattklubb midt i sentrum av Amsterdam, etter den ble solgt. Andre steder har solgte kirker blitt gjort om til restauranter.

Foto: PETER DEJONG / Ap

– Vi må tenke på utvidet bruk av kirkerommet

Organisasjonen KA mener Norge må bli mer åpen for å bruke kirkerommet til flere aktiviteter, og dermed gjøre kirka til et samlingspunkt i samfunnet på flere områder.

– Da kan man beholde det som gudshus, og ha kirkelige handlinger der når de har mulighet til det, men at man også kan leie det ut til annen bruk som ikke er i konflikt med kirken, sier fagdirektør i KA, Oddbjørn Sørmoen.

Oddbjørn Sørmoen

Fagdirektør  i KA, Oddbjørn Sørmoen mener menighetene i Norge må se på hvordan man kan utvide bruken av kirkerommene.

Foto: NRK

– Den norske kirke er en luthersk kirke, og man har ikke så strenge rammer for hva man kan gjøre og ikke gjøre der.

I andre land har man sett eksempler på at kirker som blir solgt blir brukt som nattklubb eller restaurant, men dette tenker Sørmoen kan bli problematisk.

– Da skurrer det veldig. Bygget får ett budskap, og innholdet et annet.

De gode eksemplene er der man sier at bygget er et bygg for fellesskapet i lokalsamfunnet, og det skal det fortsatt være. Man kan bruke det til møter, konserter og kulturelle opplevelser.

Han forteller videre at det ikke bare er Nordkapp menighet som sliter med å beholde alle kirkene sine åpne, men har ikke hørt om at noen har måtte selge.

– Jeg vet om et par tilfeller hvor man har bygget en ny kirke som har overtatt funksjonen til den gamle. Da har man ønsket å rive den gamle, andre ganger diskuterer man om man kan selge det, men det har ikke skjedd enda, sier Sørmoen.

Dette skjer med kirkene som legges ned i Oslo.

Biskopen fortviler

Olav Øygard

Biskop Olav Øygård i Nord-Hålogaland bispedømme.

Foto: Marita B. Andersen / NRK

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, synes situasjonen i Nordkapp er tragisk.

– Det er en dramatisk og veldig alvorlig situasjon Nordkapp står i. Det er en ulykkelig situasjon for et lokalsamfunn, sier han til NRK.

– At folk ikke skal gå på gudstjeneste, ikke ta avskjed på sine kjære ... Jeg tror det ikke før jeg får se det, at det er sånn det må bli, fortsetter han.