Roper varsku etter nedslående rapport om norske kirker

En fersk rapport slår fast at tilstanden til gamle kirker forverres. Uerstattelige kulturminner kan gå tapt. – Det er grunn til å rope varsku, sier fagdirektør Øystein Dahle.

Tananger kirke

Vedlikeholdsetterslepet på norske kirker er beregnet til mellom ti og tolv milliarder kroner. Bare Gamle Tananger kirke (bilde) trenger vedlikehold for seks millioner kroner.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det er råteskader i kirketårnet. På andre siden av bygget har noen av de flotte pyntelistene falt ned. De er pill råtne. Skiferplater har seilt ned fra taket... De er livsfarlige å få i hodet.

NRK var tidligere i mars med kirkeverge Trygve Torgersen til Gamle Tananger kirke i Rogaland.

– Foreløpig er det ikke lekkasjeskader. Det er min store frykt på denne tiden av året. Da blir det et hakk verre, sa han.

Kirken trenger vedlikeholdsarbeid for seks millioner kroner. Men etter at menigheten fikk ny kirke i 2002, har de ikke bruk for den gamle lenger.

Derfor åpnes det for at den gamle kirken kan rives, selv om kirken fra 1800-tallet er listeført av Riksantikvaren.

– Hvis vi ikke finner andre bruksområder til kirken, så bør Sola kirkelige fellesråd helt alvorlig vurdere det, sier kirkeverge Trygve Torgersen.

Trygve Torgersen

Det er revet fem kirker i Norge siden krigen. Kirkeverge Trygve Torgersen har vært med på å rive én av dem. Nå kan det være de skal rive igjen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Eksempelet med Gamle Tananger kirke er ikke enestående. Det totale vedlikeholdsetterslepet på norske kirker er beregnet til mellom ti og tolv milliarder kroner.

Kulturminner kan gå tapt

Onsdag la KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter frem en tilstandsrapport for norske kirker. Resultatene er nedslående.

  • Ytterveggene på 28 prosent av kirkene er i mindre bra eller dårlig stand.

I 2013 var forrige gang det ble foretatt en nasjonal gjennomgang av norske kirkebygg. Siden da har situasjonen forverret seg.

– Det er behov for å øke innsatsen når det gjelder det jevne vedlikeholdet og tilsynet med kirkene, sier fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Øystein Dahle.

Roper varsku

Spesielt alvorlig er det for de eldste kirkene, som er mest sårbare og hvor forfallet kan gi uerstattelige tap av kulturminner.

– Her er det grunn til å rope varsku. Tilstanden til de aller eldste kirkene er ikke bra nok, og de har store kulturminneverdier av nasjonal betydning.

Øystein Dahle

ROPER VARSKU: – Det er behov for å øke innsatsen når det gjelder det jevne vedlikeholdet og tilsynet med kirkene, sier fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Øystein Dahle.

Foto: KA kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Vedlikeholdsetterslepet blant norske kirker har holdt seg relativt stabilt siden begynnelsen av 2000-tallet, til tross for en økende vedlikeholdsinnsats de ti siste årene.

– Det er ikke godt nok at vi har såpass store utfordringer for bygg som har så store kulturminneverdier og som så mange er knyttet til, mener Dahle.

Den ferske rapporten peker på flere utfordringer for norske kirkebygg:

  • 32 prosent av kirkene mangler tilstrekkelig brannvarsling.
  • Nesten halvparten av kirkene mangler tilstrekkelig tyverisikring.
  • En stor andel av kirkene er truet av ødeleggelser på grunn av økt fare for flom, ras og andre naturskader.
  • Klimaendringer gjør kirkene vesentlig mer utsatt for råte- og fuktskader.

Nå mener KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, at det er tid for en skikkelig vedlikeholdsdugnad for norske kirker.

– Det er behov for å kartlegge enda mer om risiko for skader og hvilke kirker som er mest utsatt, sier Dahle.