Her kan det bli tre ganger så dyrt med begravelse

Barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser kan bli dyrere de kommende årene.

Honningsvåg kirke

På grunn av en presset økonomi kan alle begravelsene i Nordkapp kommune bli lagt til Honningsvåg kirke. Begravelsene kan også bli mye dyrere i framtiden.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det er veldig trist at vi må krangle om små midler, sier kirkeverge i Nordkapp menighet, Niels Westphal.

På vegne av sin menighet ber han om mer penger til gravferdsområdet.

Menigheten i Nordkapp skisserer en tredobling av prisene for kister, urnenedleggelser og kistebegravelser.

For sistnevnte innebærer det en prisøkning fra 2.500 til 7.500 kr.

Økonomien i Nordkapp menighet er nemlig bunnskrapt, og kirkevergen mener de har vært underfinansiert i mange år.

Nå varsler menigheten at de i 2019 kan bli nødt til å permanent stenge kirkene de har i Skarsvåg og Repvåg. De trenger mellom 600-700.000 kr ekstra fra kommunen for å finansiere de forpliktelsene de har i dag.

Niels Westphal

Kirkeverge i Nordkapp menighet, Niels Westphal, håper at kommunen finner rom for økte overføringer til menigheten.

Foto: Allan Klo / NRK

Får ikke mer fra kommunen

Om ikke kommunestyret går inn med de ekstra midlene kan gudstjenester for skoler og barnehager stå i fare for å forsvinne.

Rådmann i Nordkapp, Raymond Robertsen, sier menigheten tidligere har fått ettergitt gjeld, og administrasjon ønsker ikke å etterkomme kirkens ønsker.

– Nordkapp kommune gir ikke noe mindre penger til kirkelig arbeid enn andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Det er hundre prosent kommunalt ansvar å stå for gravferdsområdet, og det er vi godt innenfor å finansiere, sier rådmannen.

– Skal kirkelig aktivitet få mer penger så kan det gå ut over skole og eldreomsorg, legger han til.

Raymond Robertsen

Rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, mener at de overfører nok midler til kirken i kommunen i dag.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Få bruker kirkene i distriktene

Det er ikke bare i Nordkapp at man i framtiden vil kunne oppleve flere stengte kirkeporter.

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) opplyser at 1 av 10 kirker brukes sjeldnere enn én gang i måneden, og de fleste av disse ligger i kommuner med få innbyggere.

KA har i høst kartlagt bruken av norske kirker ved å spørre alle landets kirkeverger hvor mange kirker de disponerer som brukes mindre enn én gang i måneden.

Andelen kirker med lav bruk er størst i Nord-Norge. I Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark) står 30 kirker nesten tomme, tilsvarende mer enn hver fjerde kirke.

Selv om kirkene er lite i bruk, mener KA at en kirke kan ha stor betydning lokalt selv om den brukes lite.

– Mange kirker har gravplass, noe som gjør kirkestedet til å romme mer enn kirkebygget. Trolig gjør dette det også vanskeligere – kanskje helt utenkelig – å ta bygget ut av bruk, sier avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie til ka.no.

Kiste

Begravelser kan bli trippelt så dyrt som det er i dag, i Nordkapp kommune.

Foto: Hina Aslam / NRK

Frosne gravplasser

Fungerende prost i Hammerfest prosti, Jon Atle Birkeland, har et overordnet kirkelig myndighet for seks kommuner i Vest-Finnmark. Han sier at det er vanskelig å si hvordan kirkeloven brytes i Norges nordligste kommune.

– Kirkeloven brytes, men vi ser også kommunens dilemma. Hvilken lov skal man bryte, sier Birkeland, som legger til at man ser at dagens økonomiske situasjon i kirken får konsekvenser.

– Spesielt når folk må utsette begravelser siden vi ikke har stillinger nok til å få tint og gravd ei grav på vinteren.

Jon Atle Birkeland

Jon Atle Birkeland, fungerende prost, Hammerfest prosti.

Foto: Allan Klo / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen