Hopp til innhold

Helse Nord med nye vikar-tall: – Viser sårbarhet i driften

Det mangler fagfolk, også på de små sykehusene, ifølge tall fra Helse Nord. Det står i sterk kontrast til hva lokale politikere og sykehusansatte hevder.

Tonje Hansen, spesialrådgiver i Helse Nord

Tonje Hansen, spesialrådgiver i Helse Nord.

Foto: Ingvild Vik / NRK

Da styret i Helse Nord onsdag møttes for nest siste gang i år, besto agendaen, nok en gang, av følgende:

Budsjettsprekk, bemanningskrise og for lange køer.

Tallene taler tydelig. Hver måned mangler Helse Nord nesten tusen fulltidsansatte på jobb.

Tonje Hansen, spesialrådgiver i Helse Nord, sier til NRK at bemanningsutfordringene er store i hele Helse Nord.

– Derfor må vi bruke en god del innleie, og ikke minst overtid og mertid på egne ansatte, for å fylle hull i vaktplaner.

Det koster penger for helseforetakene, som allerede ligger an til store underskudd i 2023.

Til nå i år har Helse Nord brukt 385 millioner kroner på innleid arbeidskraft.

Stor andel innleie på alle sykehus

Rapporten som ble lagt frem for styret i Helse Nord onsdag viser at det er sykehuset i Tromsø som har det største forbruket av overtid og innleie: 243 månedsverk i snitt hver måned til og med september i år.

Men også på de små sykehusene i nord utgjør innleie en stor andel. Det står i sterk kontrast til hva en rekke samfunnsdebattanter har hevdet den siste tiden.

Tonje Hansen i Helse Nord forstår at lokale politikere og sykehusansatte ønsker å forsvare sitt lokale sykehus.

Derfor er det viktig at vi kan legge frem dokumentasjon som er uhildet i forhold til geografi og hvor man bor, sier hun.

Hun understreker at også de små sykehusene har store utfordringer med å skaffe nok fagfolk.

Det vil alltid være sånn at et stort sykehus har behov for mange flere enn et lite, men tallene som er lagt frem i dag viser jo den prosentvise andelen ansatte som mangler. Det sier noe om sårbarheten i driften.

Les også UNN: Kraftig økning av pasienter som ikke får hjelp i tide

Universitetssykehuset nord-Norge Narvik

– Ikke bedre på store sykehus

På Debatten på NRK forrige torsdag stilte Hilde Hovde, kvinnen bak oppropet «Nei til nedleggelse av sykehuset i Lofoten», følgende spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol:

– Har du gått inn i detaljene, for eksempel i Lofoten, hvor det faktisk ikke mangler personell? De har ikke et problem med å besette stillinger der.

Hilde Hovde startet i går kveld en underskriftskampanje mot nedleggelse av Nordlandssykehuset Lofoten

Hilde Hovde startet en underskriftskampanje mot nedleggelse av Nordlandssykehuset Lofoten.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Men tallene fra Helse Nord viser at sykehuset i Lofoten – hvor det er foreslått å legge ned akuttfunksjonen – dekker opp én av ti stillinger med innleie og overtid.

For leger på somatiske avdelinger er andelen innleie nesten 30 prosent.

Hovde sier til NRK at uttalelsen hennes er basert på tall fra overlege ved sykehuset Robert Hammer.

Hammer svarer at han aldri har forsøkt å hevde at det ikke brukes innleie og overtid på sykehuset, og at bildet som ble tegnet i Debatten i forrige uke ikke ble helt riktig.

Robert Hammer – overlege medisinsk avdeling Nordlandssykehuset Lofoten.

Robert Hammer – overlege medisinsk avdeling Nordlandssykehuset Lofoten.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

– Poenget er at det ikke er noe bedre på de store sykehusene, men prosentandelene blir fort høye på små sykehus med færre ansatte.

Han peker på at bildet er det samme i Vesterålen, som kan måtte overta pasienter fra Lofoten i fremtiden. Også der er andelen innleie høy, over åtte prosent.

Les også Helse Nord: Foreslår drastiske kutt i Narvik og Lofoten

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

– Kjenner oss ikke igjen

Også sykehuset i Narvik, som ligger under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), trues av nedlagt akuttfunksjon hvis arbeidsgruppenes forslag blir vedtatt.

I Narvik mangler i snitt 38 fulltidsansatte hver måned, ifølge Helse Nord-tallene. Det utgjør cirka syv prosent.

Ordfører i kommunen, Rune Edvardsen (Ap), sa i starten av november til NRK at mangelen på fagfolk ikke gjaldt i Narvik.

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik.

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik.

Foto: Frida Brembo

– Her følger vi budsjettene og har nok fagfolk, men vi skjønner også at dette gjelder andre plasser i UNN, spesielt i Tromsø.

Når NRK tar kontakt med han for å spørre om uttalelsen, viser han til overlege ved UNN i Narvik Jon Harr.

Harr deltok også på Debatten forrige torsdag, hvor han på spørsmål om bemanning av fødetilbudet sa at de ikke har noe bemanningsproblem i Narvik.

– Vi kjenner oss ikke igjen i tallene fra Helse Nord, sier Harr til NRK når han får forelagt tallene.

Overlege Jon Harr ved UNN i Narvik.

Overlege Jon Harr ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Narvik.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Han tror en del av forklaringen er at utrykking hjemmefra betales som overtid, og at mange lokalsykehus er rigget med hjemmevaktordninger.

Overlegen forteller at tillitsvalgte på sykehuset har kartlagt ledige stillinger ved alle avdelingene i somatikken, og at det kun er 2,75 prosent ubesatte stillinger.

– Det jeg svarte på i Debatten handlet om fødeavdelingen. Der har vi ingen ledige stillinger i Narvik, og det er den avdelingen som nå er foreslått omgjort til fødestue.

Les også Reaksjoner på sakskartet til Helse Nord-styret: – Får selvfølgelig med seg debatten

Dagens styremøte i Helse Nord på Jektefartsmuseet

80 prosent innleie

Det er særlig to grupper fagfolk Helse Nord sliter voldsomt med rekruttering, forklarer Hansen i Helse Nord: Radiologer, altså røntgenleger, og psykiatere og psykologer.

Sykehuset i Lofoten dekkes 80 prosent av behovet for radiologer av innleid arbeidskraft.

Fordi sykehuset er lite, utgjør det bare en til to stillinger.

Både i Mo i Rana, Vesterålen og Hammerfest er andelen over 40 prosent.

Den diskusjonen har kanskje ikke vært så fremtredende?

Vi har prøvd å være tydelig på at vi har kjempestore utfordringer med å fylle tjenestene vi har krav på oss å levere til pasientene, spesielt innen psykisk helsevern, og også diagnostiske tjenester. Det gjør også at vi sliter med å gi likeverdig pasientbehandling til folk i hele regionen.

Les også Sykehuset som reddet livet til Christin og datteren kan forsvinne 

Ekteparet Christin og Benjamin Straum Jakobsen med barna Anna Mariell og Kristoffer.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

s

Basketak før norsk seier i Vasaloppet: – Fikk hjertet i halsen