Hopp til innhold

– Nord-Norge kan bli Norges nye vekstmotor

Rik tilgang på naturressurser i Nord-Norge og stagnasjon i resten av Norge kan gjøre Nord-Norge til Norges nye vekstmotor.

Lyngsalpene

At kinesisk milliardær Huang Nubo skal ha kjøpt et område på 1000 mål i Lyngen i Troms, er et eksempel på en stor interesse for vekstmulighetene i Nord. Det mener konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Her et bilde av Lyngsalpene.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det kinesiske oppkjøpet i Lyngen er et lite, men relevant eksempel på at det er stor interesse for vekstmulighetene i vår landsdel. Nordnorsk næringsliv driver i et globalt marked og skal vi lykkes må Nord-Norge prestere i verdensklasse. Vi må tenke globalt og mobilisere regionalt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Mandag blir vårens konjunkturbarometer for Nord-Norge presentert. Ifølge Janson vil det vise at det fortsatt går godt i landsdelen. Regionen har høyere vekst i verdiskaping enn resten av landet og normaliseringen i verdensøkonomien skaper optimisme i den eksportrettede delen av nordnorsk næringsliv.

Den gode utviklingen bidrar til at Nord-Norge har høyest prisvekst på boliger i Norge per april 2014.

– Nord-Norge har rik tilgang på naturressurser og vi er nå i en fase hvor det bygges infrastruktur for å kunne nyttiggjøre seg disse ressursene. Dette bidrar til vekst i landsdelen. Samtidig opplever vi økonomisk stagnasjon i resten av Norge, noe som gjør at Nord-Norge kan ta rollen som den nye vekstmotoren i Norge de kommende årene, sier Janson.

Eldrebølgen rammer tidligere i nord

Nye tall viser at eldrebølgen kommer raskere til Nord-Norge enn til resten av landet. I 2014 er det 2,4 pensjonister for hver 10. person i yrkesaktiv alder. Det utgjør 24 prosent.

Jan-Frode Janson

Konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson mener Nord-Norge kan ta rollen som den nye vekstmotoren i Norge.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

I 2040 vil dette tallet være 40 prosent. Eldrebølgen fører til et dobbelt press i arbeidsmarkedet, med færre personer i arbeid og behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Tilgang på arbeidskraft er en utfordring for nordnorsk vekst. I dag er det nye nordlendinger som holder hjulene i gang.

– Eldrebølgen vil prege den nordnorske økonomien i årene som kommer. Allerede i dag kan vi konstatere at selv om folketallet i landsdelen øker har Nord-Norge lavere vekst i sysselsetting enn resten av landet, forteller Janson.

Samarbeid lokalt og internasjonalt

For at nordnorsk næringsliv skal lykkes i et globalt markedet mener konsernsjefen det er viktig å satse målrettet på nyskaping og innovasjon blant nordnorske bedrifter. En annen viktig forutsetning for suksess er samarbeid.

– Samarbeid i klynger er viktig for å møte kravene til kvalitet og leveransedyktighet fra det internasjonale markedet. Kombinasjonen lokal og internasjonal er viktig for den videre utviklingen av nordnorsk næringsliv. Dette stiller krav til nordnorsk lederskap, sier Janson.