Hopp til innhold

– Høytrykk for næringslivet i nord

Den nye konsernsjefen i sparebanken tok værmetaforer i bruk for å beskrive framtidsutsiktene for næringslivet i nord.

Oljeindustri

Olje og gass er balnt næringene i stor vekst i Nord-Norge.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Mandag ble konjunkturbarometeret for Nord-Norge våren 2013 lagt fram. Ord som rekordstor investeringsvilje og sterk vekst ble brukt, og den nye konsernsjefen tok også i bruk metaforer fra værvarslingens verden:

Jan-Frode Janson

Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Til tross for noen truende skyer i det internasjonale markedet, er det ingen tvil om at det er et høytrykk over landsdelen. Veksten og investeringsviljen er stor, kanskje er mulighetene enda større enn de fleste av oss har skjønt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge til NRK.

Vekst i mange næringer

I konjunkturbarometeret, som ser på resten av året og fram mot neste år, løftes noen næringer fram som dem som har spesielt god vekst.

Det er Sjømat, energi, olje og gass og reiseliv.

– Det er næringer som har naturgitte fortrinn hos oss. men det er også enkelte jokere, sånn som bergverk og mineralnæringa. Og på grunn av økte investeringer i andre bransjer, så blir det også vekst i anleggsbransjen, sier Janson.

Mangel på arbeidskraft

Men allerede fra neste år vil mangel på arbeidskraft kunne dempe veksten i landsdelen, og det gjelder spesielt innenfor det private næringslivet.

Det kommer både av en aldrende befolkning, og mangel på fagarbeidere.

Geir Solheim

Geir Solheim i NHO reiseliv.

Foto: NHO Reiseliv Nord-Norge

– Mangelen er ikke akutt i dag, men den demmer seg opp. Vi må få hentet inn folk, både fra sør i landet og utenfra, og forhåpentligvis få dem til å bli boende i landsdelen, sier Janson.

Nord-Norges andel av netto innvandring i Norge har økt fra fire til sju prosent de siste fem årene, men dette i kombinasjon med økt innpendling er ikke nok til å dekke behovet for arbeidskraft til de investeringene som skal skje i landsdelen fremover, skriver banken i en pressemelding.

Vekst for reiselivet

Det er første gang banken har laget så konkrete prognoser for landsdelen. Selv om den bare ser fram til 2014, ser utsiktene også videre bra ut.

Veksten i reiselivet i Nord-Norge er god. Siden 2000 har den vært på 19 prosent, mer en dobbelt så stor som den nasjonale veksten.

Betalingssterke turister fra nye markeder som Kina og Russland er de sterkeste bidragsyterne til veksten i nordnorsk reiseliv.

– Vi er beherskede optimister på reiselivets vegne. Vinteren har vært fantastisk, med nordlysturisme som det fremste varemerket, men vi er spent på hva sommeren vil bringe, sier Geir Solheim i NHO reiseliv.

Solheim har tro på at flere nordmenn vil reise for å oppleve Nord-Norge, men han er usikker på hvor mange utenlandske turister som vi ha tid og råd til å besøke landsdelen i sommer.