Hopp til innhold

Fylkesmannen sier nei til omstridt oppdrettsanlegg

Marine Harvest får ikke lov til å etablere oppdrettsanlegg ved øya Spildra i Kvænangen.

Fiskebåt utenfor Spildra

Det er dette området utenfor Spildra i Nord-Troms som er stridens kjerne.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eirik Losnegaard Mevik

Eirik Losnegaard Mevik er ordfører i Kvænangen.

Foto: NRK

Det har fylkesmannen i Troms bestemt.

– Det må vi bare ta til etterretning, sier ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik til NRK.

Kommunestyret i Kvænangen vedtok i fjor å gi dispensasjon fra kystsoneplanen, slik at anlegget kunne etableres.

Vedtaket ble klaget inn for fylkesmannen, og mandag ble det klart at fylkesmannen omgjør vedtaket fra kommunestyret.

– Trenger private arbeidsplasser

– Begrunnelsen for å gi dispensasjonen var at oppdrettsnæringa var avhengig av denne strukturen for å kunne fortsette driften i Kvænangen på en god måte. 63 prosent av arbeidsfør befolkning jobber i kommunen. Da trenger man å utvikle private arbeidsplasser, sier Losnegaard Mevik.

Fylkesmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede:

«Vilkårene for å innvilge dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven § 19–2 er ikke oppfylt, ettersom den omsøkte dispensasjonen vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak arealformålet «fiskeområde», som det omsøkte området er avsatt til i kystsoneplanen. Dette innebærer at dispensasjonssøknaden avslås».

Glad

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sier i en pressemelding at de er glade for vedtaket fra Fylkesmannen. De kaller vedtaket er en viktig avklaring i forholdet mellom oppdrett og tradisjonelt kystfiske.

– Dette er en seier for fornuften, fisken og folket i fjorden, skriver Ylva Elene Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom i pressemelding.

– Vedtaket om dispensasjon til Marine Harvest tilsidesatte hensynet til fiskeriene som ble gjort i kystsoneplanen. Derfor er Fylkesmannens avgjørelse utrolig viktig for at vi skal kunne ha en god forvaltning av arealene langs kysten vår, sier Therese Hugstmyr Woie, nestleder i Naturvernforbundet i pressemeldingen.

Ordføreren i Kvænangen sier at alt håp ikke er ute.

– Tror på løsning

– Kystsoneplanen er en delplan under kommuneplanens arealdel. Vi er nå i en prosess hvor vi rullerer arealdelen, og da ser vi på om det er mulighet for å få på plass den struktur som vi mener er riktig for havbruksnæringa, sier Eirik Losnegaard Mevik til NRK.

Fiskere i området frykter for sin framtid dersom det opprettes lakseoppdrett i dette området. Også naturvernorganisasjoner har advart mot oppdrettsplanene.

Marine Harvest tar vedtaket til etterretning.

– Vi håpte i det lengste at vi skulle få etablere et anlegg ved Spildra. Nå vil vi se igjennom det vi har fått av Fylkesmannen, og ta det til etterretning, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland til NRK.

Selskapet har søkt om å etablere oppdrettsanlegg også i andre kommuner i Nord-Troms.

– Vi har tro på at situasjonen skal løse seg, og at vi skal få organisert anleggene våre på en slik måte at vi kan fortsette med bærekraftig oppdrettsnæring i området i fremtida, sier Hjetland.