Hopp til innhold

Lakseforvalter vil kaste oppdrettsnæringen ut av fjorden

– Å ha et oppdrettsanlegg så tett inntil munningen av Altaelva, inne i en nasjonal laksefjord, er å spille russisk rulett, sier Vegard Ludvigsen, daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap (ALI).

Daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Vegard Ludvigsen, er svært bekymret etter klorlekkasjen hos oppdrettsgiganten Grieg Seafood.

Daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Vegard Ludvigsen, er svært bekymret etter klorlekkasjen hos oppdrettsgiganten Grieg Seafood.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Ludvigsen i ALI er bekymret over dagens hendelse ved Grieg Seafood sitt lakseslakteri, der en lekkasje på 15.000 liter klor har tatt livet av 96.000 fisk inne på anlegget.

ALI er en interesseorganisasjon som forvalter villaksen i Altaelva.

Årsaken til hendelsen er fortsatt ikke kjent, men politiet jobber på stedet, sammen med blant annet Mattilsynet.

Like etter åpning av Oslo Børs tirsdag, falt aksjekursen til Grieg Seafood med over 3 prosent.

Arbeidet med å finne ut hvordan 15.000 liter klor rant ut av en tank pågår for fullt ved Grieg Seafood sitt anlegg i Altafjorden.

Arbeidet med å finne ut hvordan 15.000 liter klor rant ut av en tank pågår for fullt ved Grieg Seafood sitt anlegg i Altafjorden.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Mener anlegget bør flyttes

Anlegget ligger på Simanes rett utenfor Alta og er således inne i den nasjonale laksefjorden, som skal ha særlig vern for villaksen. Anlegget har eksistert i flere tiår og ble startet av en lokal familie som senere solgte til Grieg Seafood.

Da Altafjorden ble nasjonal laksefjord for få år siden, var det mange som mente at slakteriet burde vekk. Nå mener Ludvigsen i ALI at den siste hendelsen aktualiserer denne debatten.

– Nå synes jeg at vi må ta en opptelling på om det er forsvarlig å ha et lakseslakteri så tett opptil munningen av Altaelva, sier han.

Uroen er ikke kun knyttet opp til klorlekkasjen.

– Det er ikke første gang det skjer uønskede hendelser her. Det er ikke så mange år siden vi hadde ILA-smitte på anlegget. Så det er klart at vi er bekymret, sier Ludvigsen.

Professor i fysiologi og akvakultur ved universitet i Bergen, Sigurd Stefansson, sier til NRK at mengden med klor som er sluppet ut er stor og at den er svært giftig for fisk.

– Klor er ekstremt giftig for fisk, så at fisk dør i merdene er ikke rart. De har ingen steder å flykte, sier Stefansson.

Sigurd Stefansson er professor i fysiologi og aquakultur ved universitetet i Bergen. Han tror ikke klorlekkasjen blir veldig skadelig for Altafjorden.

Sigurd Stefansson er professor i fysiologi og akvakultur ved Universitetet i Bergen. Han tror ikke klorlekkasjen blir veldig skadelig for Altafjorden.

Foto: Privat

Ingen fare for villfisken

– Når det gjelder livet rundt merdene vil jeg tro at de større fiskene som kan flykte de flykter. Men å skulle si noe helt konkret om effekten på dyrelivet rundt anlegget, det avhenger veldig mye av strømforhold og fortynning av kloret når den kommer ut i vannmassene, sier professoren.

Han mener mengden med klor kan synke til bunns og gjøre skade på fastvoksende organismer der, men utover det vil trolig ikke lekkasjen gjøre langtrekkende skade.

Heller ikke på Altalaksen.

– Den villaksen som skal opp i Altaelva vil nok velge en annen vandringsrute og svømme unna vannmasser som har denne kloret i seg, sier han.

– Forstår du at ALI-lederen er bekymret?

– Ja, det forstår jeg. Det er klart det er en veldig uheldig situasjon med klor i vannet på denne måten, som er umulig å få tak i. Men det vil fortynnes og ufarliggjøres over noe tid, sier Stefansson.

1.-kandidat for Venstre i Finnmark og kommunestyrerepresentant i Alta, Trine Noodt, mener at lakseslakteriet ikke bør ligge på Simanes.

– I et føre-var-perspektiv burde det ikke vært der i utgangspunktet. Klorlekkasjen viser jo hvor sårbart dette er, sier Noodt.

Vil ikke flytte

Samfunnskontakt i Grieg Seafood, Roger Pedersen, sier at de ikke vurderer flytting av lokaliteten, selv om han forstår bekymringen til ALI-lederen og andre som er redd for villaksstammen.

Pedersen sier at de fortsatt ikke vet årsaken til dagens hendelse, men han mener Grieg er sitt ansvar bevisst.

– Vi vet hvilke forventninger omgivelsene har til oss og vi kjenner på det hver eneste dag hvilket ansvar vi har i forhold til drifta her, sier Pedersen.

Roger Pedersen, Grieg Seafood

Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood, kjenner på alvoret med å drive i en nasjonal laksefjord.

Foto: Grieg Seafood

Pedersen sier at de ennå ikke har fullstendig oversikt over hvordan lekkasjen har påvirket miljøet i fjorden, men at hendelsen kun ser ut til å påvirke et avgrenset område.

– Grieg Seafood Finnmark har engasjert Akvaplan Niva til å gjøre en uavhengig undersøkelse av miljøpåvirkningen, blant annet gjennom bunnprøver rundt slakteriet. Klor fortynnes raskt og brytes raskt ned i vann, og ut fra det vi vet i dag vil lekkasjen ha hatt en kortvarig, akutt effekt på organismer som var rundt slakteriet da hendelsen skjedde, sier han.