Oppdrettsgigant fikk ja til nytt anlegg

Kvænangen kommune gir dispensasjon til Marine Harvest slik at selskapet kan bygge et nytt oppdrettsanlegg utenfor Spildra.

Spildra og Kvænangen

Spildra i Kvænangen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Det ble vedtatt med ni mot seks stemmer i kommunestyret onsdag formiddag.

Oppdrettsgiganten Marine Harvest har søkt om å få drive oppdrett ved Spildra i en foreløpig prøveperiode på fem år.

Det har vært stort engasjement i saken, og senest tirsdag ble det avholdt et folkemøte i Kvænangen om temaet.

Fiskere i området frykter for sin framtid dersom det opprettes lakseoppdrett i dette området. Også naturvernorganisasjoner har advart mot oppdrettsplanene.

Se TV-sak:

Kommunestyret i Kvænangen sier igjen ja til at verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, får etablere seg i et omstridt område ved øya Spildra.

Vedtaket har skapt splid i kommunen. Men flertallet av lokalpolitkerne avviser protestene mot oppdrettsanlegget.