NRK Meny
Normal

Sametinget møter Fylkesmannen om Spildra

Sametinget skal for første gang gjennomføre en såkalt administrativ konsultasjon i en oppdrettssak.

Silje Karine Muotka og en fiskebåt utenfor Spildra

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) og Sametinget er bekymret for fiskernes og samenes fremtid i Spildra.

Foto: Nils Henrik Måsø/Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er en svært viktig sak for Sametinget. Vi ser helt klart store utfordringer knyttet til den planlagte kapasitetsøkningen i oppdrettsnæringa. Arealbruken i de sjøsamiske områdene har stor betydning for det lokale fisket, og her mener vi etter Kystfiskeutvalget at det fortsatt er mange åpne og uavklarte spørsmål rundt rettighetsspørsmålet, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til Fiskeribladet Fiskaren.

Sametinget skal i et konsultasjonsmøte med Fylkesmannen i Troms i forbindelse med den omstridte lokaliteten, som Marine Harvest ønsker ved øya Spildra i Kvænangen.

– Konsultasjonen skal være tidlig i august, og vi stiller opp med det for øye å bli enige om ei konstruktiv løsning, opplyser Muotka.

Sametinget utelatt

Denne saken har vokst til å bli en symbolsak for oppdrettsmotstanderne lengst nord.

Spildra øst, som lokaliteten heter, ligger både ved rekefelt og på gytefelt for kysttorsk. 90 fiskere har levert fangst herfra i 2014. Likevel valgte kommunestyret i Kvænangen, med ni mot seks stemmer, å gi Marine Harvest dispensasjon fra kystsoneplanen.

Da regjeringen presenterte sin strategi om å øke oppdrettsvirksomheten nordover, ble ikke Sametinget konsultert.

Det mener Muotka har gjort saken vanskeligere i ettertid.

Havna Spildra

90 fiskere har levert fangst fra Spildra i 2014. Nå vil verdens største oppdrettsselskap etablere oppdrettsanlegg i dette området.

Foto: Laila Lanes / NRK

I desember i fjor sendte imidlertid Nærings- og Fiskeridepartementet et brev til Fylkesmannen hvor det ble understreket at hensynet til sjøsamiske interesser må ivaretas i slike saker.

– Et slags plaster på såret, åpenbart, og det er dette som nå gjør at vi kan komme i dialog om den konkrete lokaliteten ved Spildra øst, sier Muotka til Fiskeribladet Fiskaren.

Behandles senest 18. august

Det er kommet inn flere klager på vedtaket i kommunestyret om å gi Marine Harvest dispensasjon fra Kystsoneplanen. En av klagerne er Sametinget.

Sametinget påpeker i sin klage blant annet at dispensasjonssøknaden ikke har vært ute til høring. De mener at saksbehandlingspraksisen i denne saken ikke er god.

– Vi i sametingsrådet er skuffet over at flertallet i kommunestyret ikke har prioritert interessene til de lokale fiskerne. Spildra er et område som er viktig for fiskerne, og da er det rart at oppdrettsinteresser går foran interessen til de tradisjonelle fiskerne, uttalte Muotka til NRK 3. mai i år.

Intervju med Are Moe i Marine Harvest og rekefisker Ole Jonny Hansen.

SE VIDEO: Are Moe i Marine Harvest og rekefisker Ole Jonny Hansen ble intervjuet om fiskeoppdrett i Spildra av NRK 26. april 2016. - Foto/redigering: Nils John Porsanger

Rådgiver Kristine Sørensen Ødegård i justis- og kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Troms sier til NRK at de vil følge vanlige prosedyrer i denne saken.

– Saksbehandlingstiden på slike klager er i forskriftene fastsatt til maksimum 12 uker. Vi fikk inn klagene på denne saken 18. mai. Det vil si at svar på klagene skal være ferdig behandlet senest 18. august, forklarer Sørensen Ødegård.

Intervju med Roy Isaksen og Sigrid Iversen.

SE VIDEO: Intervju med spildraværingene Roy Isaksen og Sigrid Iversen om fiskeoppdrett utenfor Spildra. Intervjuene ble gjort 27. april i år. - Foto/redigering: Nils John Porsanger