Intervju med Roy Isaksen og Sigrid Iversen.

SE VIDEO: Roy Isaksen er forretningsmann og leder i Kvænangen fiskarlag. Han sier han er klar til å gjøre alt som står i hans makt for å stoppe Marine Harvest sine planer på Spildra.

Her er folk klare til å bruke sivil ulydighet for å stoppe verdens største oppdrettsselskap

Lederen i Kvænangen fiskarlag lover rabalder den dagen Marine Harvest kommer for å plassere sine lakseanlegg utenfor Spildra.

– Det kommer aldri hit. Marine Harvest vil slite tungt med å få myndighetene til å godta planene deres. Hvis det mot all formodning skulle gå så langt at myndighetene sier ja, og de begynner å sette ut anleggene der, så er vi mange nok som er klare å «kvesse knivene» våre og da går vi til sivil ulydighet. Vi er villige til å havne i fengsel for å stoppe dette. Så vi kan godt sone litt. Mange pensjonister sier at det kan bli artig, de har jo aldri vært på «ferie» før, sier Roy Isaksen.

52-åringen driver Spildras eneste butikk, en turistbedrift, et overnattingssted og en liten pub. I tillegg er han leder i Kvænangen fiskarlag. Det er registrert 26 innbyggere på øya, som er i Kvænangen kommune i Troms fylke.

Spildra landhandel

Spildra landhandel er skiltet både på norsk og russisk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Blant annet Kvænangen fiskarlag, Sametinget og Spildra grendelag har levert en klage på et kommunestyrevedtak som ble gjort i november 2015. I vedtaket gis Marine Harvest dispensasjon fra kystsoneplanen om å anlegge akvakulturanlegg på østsiden av Spildra.

Da kommunestyret onsdag behandlet klagen, ble den nedstemt med 9 mot 6 stemmer . Det var stor glede i verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest etter at kommunestyret i Kvænangen sa ja til nytt anlegg.

Miljø- og myndighetskoordinator Are Moe i Marine Harvest var veldig fornøyd med onsdagens beslutning i Kvænangen kommunestyre. Han sier at de ville ha tatt til følge et vedtak fra kommunestyret i Kvænangen, uansett hva som ville ha blitt vedtatt.

– Dette er en svært viktig beslutning for Marine Harvest. Det betyr at vi kan fortsette, og vi ønsker selvsagt å fortsette vår satsning i Kvænangen, sa Moe i Marine Harvest til NRK etter møtet.

Fisk på museum

Isaksen beskriver det lille samfunnet i den ytre delen av Kvænangsfjorden som en fin plass å bo.

– Alle kjenner alle her og barna har trygge omgivelser å vokse opp i. Vi har ingen trafikk å passe opp for og folk stiller opp for hverandre her, sier han og smiler.

Men han ser ikke særlig blid ut når samtalen vris over til oppvekstgiganten Marine Harvest sine planer i farvannene ved øya.

Han frykter nemlig at hvis planene realiseres så vil dette føre til at folk i fremtiden må gå på museum for å kunne se fisk på Spildra.

Tørkede fiskehoder utstilt på Spildra

Disse tørkede fiskehodene er utstilt like ved kaia i Spildra.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Lakseoppdrett er en fare både for fiskeriene og for gytefeltene for torsk som ligger i det området Marine Harvest ønsker å ta fra oss. Det vil føre til stor forurensning av havbunnen her og lakselusen vil også være en stor trussel, påpeker Isaksen.

For å understreke hva han mener nevner han flere eksempler på steder i Kvænangen der fisken forsvant etter at det ble lakseoppdrett der. Det gjelder blant annet Jøkelfjorden og Rakkenes.

– Tvinges til å flytte

Samboerparet Sigrid Iversen og Trond Isaksen bor også på Spildra, der de driver med fiske og videreforedling til boknafisk, som de selger til restauranter i Alta og Tromsø.

Trond Isaksen er også leder av Spildra grendelag.

Paret er iferd med å trekke dagens torskeliner opp fra sjøen, da NRKs TV-team ankommer det området Marine Harvest akter å bruke til lakseoppdrett.

– Vi fiskere er ikke særlig glade i disse planene. Dette er en stor trussel for det vi driver med, advarer Iversen.

Fiskebåt ved Spildra

Sigrid Iversen og Trond Isaksen kan drive sitt firma nettopp fordi fiskefeltet ligger så nært der de bor og driver med produksjon.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun frykter at både hun, familien og flere andre vil bli tvunget til å flytte hvis oppdrettsanleggene kommer.

– Her er det ikke bare snakk om det lille området som Marine Harvest vil ha. Oppdretterne sier at fjorden må kunne deles, men vi fiskere blir bare mer og mer fortrengt. Vi har en liten båt og på grunn av driften av firmaet, har vi heller ikke tid til å gå lenger ut på havet for å fiske. Vi må kunne fiske nært der vi bor, og hvis vi ikke kan det så er vi tvunget til å flytte, sukker Sigrid Iversen.

Hun er ikke i tvil om at fisken vil forsvinne hvis oppdrettsanleggene kommer til Spildra.

– Laksen er jo en predator for torskeyngelen og torsken har jo ikke lyst til å legge eggene sine foran nesen på laksen. Han vet jo ikke at laksen er buret inn. Jeg er veldig redd for at det ikke vil komme inn fisk i fjorden i det hele tatt.

Passer perfekt for lakseoppdrett

Marine Harvest vil ha Spildra Øst fordi dette området etter deres vurdering passer perfekt for lakseoppdrett. Strømforholdene er særdeles bra.

Da Marine Harvest overtok anleggene i 2012, så de et stort behov for å endre driften. Ved å etablere et anlegg ved Spildra Øst, vil risikoen for fiskesykdommer og lakselus reduseres, og vil i tillegg sikre en jevnere tilførsel av fisk til slakteriet.

Are Moe, Marine Harvest

Are Moe, Marine Harvest.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Det er et svært lite område ved Spildra Øst, som skal tilsidesettes for akvakultur. Samtidig har vi troen på sameksistens. Det viser seg flere andre landsdeler hvor vi har fiskeri og oppdrett at sameksistens er mulig, sier Are Moe i Marine Harvest.

Det har vært stort engasjement i saken, og senest tirsdag ble det avholdt et folkemøte i Sørstraumen i Kvænangen om temaet . På folkemøtet opplyste miljø- og myndighetskoordinator Are Moe i Marine Harvest, at de ville fase ut tre anlegg lengere inn i fjorden hvis de fikk tillatelse til å etablere seg i Spildra Øst.

– Ikke særlig mange arbeidsplasser

Roy Isaksen er ikke imponert hverken av Are Moes kommentar eller kommunestyrets vedtak.

– Det er rart at flertallet i kommunestyret ikke vil ta innover seg den massive dokumentasjonen som er imot etableringen av lakseoppdrett utenfor Spildra. Jeg har heller ikke særlig tro på at dette vil føre til flere arbeidsplasser. Heller tvert om. Mekanisering og automatisering gjør at det vil bli færre arbeidsplasser, mener Isaksen.

Opposisjonen har allerede signalisert at de vil melde inn vedtaket til Fylkesmannen i Troms, men ordføreren frykter ingen langvarig og hard konflikt.

– Vi er romslige folk og vi tar vare på hverandre her og vi klarer å være uenige i sak. Så skal vi kunne snakke om hva vi skal gjøre i veien videre. Vi skal se fremover. Da skal vi kunne diskutere både med både med fiskere og oppdrettsnæringen hvordan vi sammen finner løsninger for fremtiden, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap).

Kaia på Spildra

Spildra ser ut som et bilde fra et postkort, vakkert beliggende og omkranset av spisse fjelltopper. Her ser vi kaia i den lille grenda.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK