Forsvarer pengebruk: –Tunnelen utgjorde livsfare

Troms fylkeskommune hevder den måtte hastefinansiere utbedring av Pollfjelltunnelen i Lyngen. Fikk sterk kritikk for å ha brukt statlige utviklingspenger til oppdraget.

Pollfjelltunnelen i Lyngen

Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune.

Foto: OLE MARIUS RØRSTAD / NRK

– Statens egen risikovurdering slo fast at Pollfjelltunnelen var svært farlig. Likevel trakk de tilbake sin egen finansiering, og vi måtte derfor hastefinansiere utbedring da fylkeskommunen fikk ansvaret for Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i 2009. Det sier fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) i sitt svarbrev til departementet.

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I februar avslørte NRK at fylkestinget brukte såkalte regionale utviklingspenger til å ruste opp Pollfjelltunnelen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkluderte med at utbedring av fylkesveg 868 er en ordinær driftsoppgave for fylkeskommunen, og at beløpet på 7,5 millioner kroner som var brukt måtte tilbakebetales i form av reduksjon på neste års bevilgning. Fylkeskommunen ble avkrevd en redegjørelse for bruk av pengene.

En av landets dårligste veier

Nå har Troms fylkeskommune sendt sitt svarbrev til departementet. Her viser man til at staten selv i 2009, mens Pollfjelltunellen var en statlig vei, bevilget 12 millioner kroner til utbedring av den farlige tunnelen.

Vegvesenet rakk ikke å bruke de avsatte pengene før staten overførte veiansvaret til fylkeskommunene.

– For oss i Troms, som samtidig hadde fått overdratt fra staten svært mange nye fylkesveier i svært dårlig forfatning, stod vi ovenfor en situasjon hvor vi uten en slik rask minimumsutbedring måtte vurdere å stenge veien på grunn av for stor sikkerhetsrisiko for befolkningen og viktig regionalt næringsliv. Det kunne ikke regionen leve med, skriver Ørnebakk til departementet.