Troms brukte 7,5 millioner «utviklingskroner» på å pusse opp tunnel

Fylkespolitikerne i Troms bevilget seg selv millioner av kroner fra de regionale utviklingsmidlene til å ruste opp en tunnel på en fylkesvei. Nå vil regjeringen undersøke om det var ulovlig.

Pollfjelltunnelen

Da Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune skulle opprustes bevilget fylkesrådet i Troms 7.5 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til prosjektet. Nå vil regjeringen se nærmere på denne tildelingen var i tråd med retningslinjene for midlene.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ellingsen

Statssekretær Grete Ellingsen (H) sier regjeringen vil se nærmere på tunneltildelingen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– På generelt grunnlag kan vi si at verken fylkeskommuner eller kommuner har anledning til å bruke regionale utviklingsmidler til lovpålagte oppgaver. Basert på opplysningene vi har fått i denne saken vil vi følge den opp, sier statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NRK.

De siste fire årene er det brukt over fem milliarder kroner på landsbasis på denne ordningen, store deler av den potten havner i Nord-Norge. Pengene skal primært skape arbeidsplasser og næringsutvikling, men har også gått til samferdselsprosjekt, viser en kartlegging NRK har gjort.

I 2012 bevilget nemlig Troms fylkeskommune seg selv 7.5 millioner kroner av de statlige pengene til opprusting av Pollfjelltunnelen i Lyngen kommune.

– Disse midlene har sitt helt klare formål, men det ligger også en stor grad av politisk skjønn på fylkeskommunalt nivå, påpeker Ellingsen.

– Grenser til ulovlig

Thomas Benson

Universitetslektor og advokat ved Angell advokatfirma, Thomas Benson, er kritisk til tunnel-tildelingen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Statssekretæren understreker at de har gode rutiner for årlig tilbakerapportering fra fylkeskommunene, og samtidig gjennomfører stikkprøvekontroller. Nå vil regjeringen be om mer informasjon fra Troms fylkeskommune.

– I enkelte tilfeller kan det i ytterste konsekvens bli aktuelt med en tilbakebetaling av midlene.

Advokat og universitetslektor Thomas Benson er ekspert på forvaltningsloven, og har vurdert flere av tildelingene på oppfordring fra NRK. Han er klar på at fylkeskommunen aldri burde ha bevilget seg selv næringsmidler til tunnelopprustingen.

– Tunnelen skal holde en viss standard, og det er en samferdselsoppgave som fylkeskommunen har ansvar for. Denne tildelingen grenser til ulovlig.

Fylkeskommunen eller andre forvaltere skal ikke bruke midlene eller tildele midler til drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

Fra retningslinjene for de regionale utviklingsmidler

I samme periode har fylkesrådet brukt rundt 20 millioner kroner på drift og vedlikehold av et sommerfergesamband mellom Troms og Nordland.

– Jeg synes det er en uryddig praksis. Disse pengene burde de heller tatt fra det ordinære samferdselsbudsjettet, hevder Benson.

– Ingenting ureglementert

Pia Svensgaard, som var fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet da tildelingene ble gjort, avviser tunnel-kritikken.

Pia Svensgaard

Tidligere fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard, avviser kritikken.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Hun påpeker at det er rom for skjønn knyttet til regelverket, men at de etter en diskusjon i fylkesrådet kom frem til at tildelingen var i tråd med retningslinjene.

– Det er Kommunaldepartementet som kontrollerer oss på alle pengene vi bevilger, og vi har ikke fått noen tilbakemelding fra dem om at det er noe ureglementert ved noen av tildelingene i den perioden. Heller ikke Pollfjelltunnelen.

– Hvordan vurderer du at disse samferdselstildelingene blir omtalt som en uryddig praksis?

– Jeg mener den ferga absolutt er et næringslivsprosjekt som er svært viktig for reiselivet. Det er også et tilbud reiselivsbedriftene presset veldig på for å få til.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Regionale utviklingsmidler» i nytt vindu