Departementet: – Første gang vi straffer en fylkeskommune på denne måten

Troms fylkeskommune brukte regionale utviklingsmidler til å ruste opp en tunnel som var i dårlig stand, nå straffes de ved å få 7,5 millioner mindre fra staten. Det har aldri skjedd tidligere.

Pollfjelltunnelen i Lyngen

Da Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune skulle opprustes bevilget fylkesrådet i Troms 7.5 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til prosjektet. Det er ikke Kommunaldepartementet begeistret for.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Etter vårt skjønn er det ganske tydelig at disse pengene har blitt brukt feil, sier ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det sier han etter at de har konkludert med at utbedringen av Pollfjelltunnelen, ved hjelp av regionale utviklingsmidler (se faktaboks), strider med reglene.

Nå vil Kommunaldepartementet holde tilbake 7,5 millioner kronene fra Troms fylkeskommune neste år.

– Hvor spesielt er det at dere trekker 7,5 millioner fra neste års budsjett?

– Dette er første gangen at det går så langt at vi faktisk trekker inn på neste års ramme, sier Aalbu.

Tror vi vil se flere avsløringer

Thomas Benson

Advokat Thomas Benson mener straffen er helt riktig. – Her har fylkeskommunen brukt næringslivets midler til å ruste opp en tunnel, og det er galt, sier han.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Universitetslektor og advokat Thomas Benson er enig med ekspedisjonssjefen, og kaller det hele en «svært alvorlig sak».

– Kopi av vedtaket sendes til alle fylkeskommuner, og blir brukt som et eksempel til skrekk og advarsel. Jeg tror derfor det er flere fylkeskommuner som nå skjelver rundt omkring, og at det er en viss fare for at vi vil se flere avsløringer på feilaktig bruk utover våren.

– Er reglene klare nok?

– Etter mitt syn burde disse reglene vært klarere, og departementet presiserer vel reglene gjennom det grepet de her har gjort.

Skuffet

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk.

Foto: Thor Thrane / NRK

Fylkesråd i Troms fylkeskommune Willy Ørnebakk (Ap) registrerer at argumentene deres ikke førte frem, til tross for at Troms fylkeskommune mente det var tvingende nødvendig å få gjort noe med tunnelen.

Et viktig poeng for dem er at staten selv i 2009, mens Pollfjelltunellen var en statlig vei, bevilget 12 millioner kroner til utbedring av den farlige tunnelen.

Vegvesenet rakk imidlertid ikke å bruke de avsatte pengene før staten overførte veiansvaret til Troms.

Vi fikk overdratt enorme masser med vei i 2010, og en del av dette var i veldig dårlig forfatning, blant annet denne tunnelen som mange har kalt «Norges verste».

Willy Ørnebakk / Fylkesråd i Troms

– Tunnelen hadde fått bevilgninger i det statlige systemet, men da vi overtok veien forsvant hele bevilgningen. Fylkestinget vedtok da enstemmig at vi måtte sette i gang å gjøre noe med denne tunnelen, som er veldig viktig for næringslivet i Lyngen. Vi har fått utbedret cirka 1/3, men resten er fortsatt i dårlig stand.

Må forholde seg til reglene

Ekspedisjonssjef Aalbu mener på sin side det ikke er noen unnskyldning at pengene ble brukt til å ruste opp en tunnel som Troms fylke mente var «livsfarlig».

– De har andre midler til å ruste opp fylkesveier med. Dette er regionale utviklingsmidler som er øremerket et spesielt formål, og som har et regelverk knyttet til seg.

Han legger til at fylkeskommunen ikke har noen ankemulighet.

– Jeg går ut ifra at, i og med denne saken, så vil fylkeskommunene være forsiktige med å legge seg i kanten av regelverket på dette området i fremtiden.