Brukte millioner på denne tunnelen - nå får de kjeft av regjeringen

Troms fylkeskommune risikerer millionstraff for å ha brukt statlige utviklingspenger på å ruste opp en tunnel i dårlig stand.

Pollfjelltunnelen

Da Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune skulle opprustes bevilget fylkestinget i Troms 15 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til prosjektet. Det skulle de ikke gjort, mener regjeringen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I et brev NRK har fått tilgang til, sendt til Troms fylkeskommune, slår Kommunaldepartementet fast at fylkespolitikerne selv burde ha betalt for samferdselsprosjektet.

Ellingsen

Statssekretær Grete Ellingsen og Kommunaldepartementet har foreløpig konkludert med at pengene er brukt feil.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Det skjer etter at NRK i februar avslørte at fylkestinget bevilget seg selv flere millioner kroner i såkalte regionale utviklingsmidler for å ruste opp Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune.

– Vår foreløpige vurdering er at denne tildelingen er i strid med de retningslinjene som gjelder for disse midlene, sier statssekretær Grete Ellingsen (H).

Kommunaldepartementet har de siste ukene gransket tildelingene, som ble gjort i 2011 og 2012, på totalt 15 millioner kroner.

I brevet, som ble sendt ut onsdag, ber de fylkespolitikerne forklare seg.

– Retningslinjene sier klart og tydelig at midlene ikke skal brukes til vanlige, fylkeskommunale oppgaver som eksempelvis opprusting av veier og tunneler. Når det da er bevilget til sammen 15 millioner til opprusting av en tunnel, mener vi det er snakk om feil bruk, forklarer statssekretæren.

Risikerer millionstraff

De siste fire årene har staten delt ut over fem milliarder kroner på landsbasis i regionale utviklingsmidler, penger som primært skal skape arbeidsplasser og næringsutvikling.

NRK gjorde tidligere i vinter en kartlegging av hvordan pengene er blitt brukt i de tre nordligste fylkene, der store deler av denne potten i samme periode har havnet.

  • Se hvilke prosjekt i Nord-Norge som har fått støtte her!

Da NRK omtalte tunnel-tildelingen i februar avviste tidligere fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard, at de hadde gjort noe galt.

– Det er Kommunaldepartementet som kontrollerer oss på alle pengene vi bevilger, og vi har ikke fått noen tilbakemelding fra dem om at det er noe ureglementert ved noen av tildelingene i den perioden. Heller ikke Pollfjelltunnelen, sa hun.

Men nå har altså departementet gjennomgått saken. Dersom den foreløpige konklusjonen blir stående, risikerer Troms fylkeskommune økonomisk straff.

Opprusting av fylkesveg er, etter departementets vurdering, en ordinær oppgave som fylkeskommunene har ansvar for. I tillegg er opprustingsarbeider å betrakte som en driftsoppgave. (...) Departementet er derfor av den oppfatning at det ikke skulle vært gitt tilskudd fra kap. 551 post 60.

Kommunaldepartementet i brevet til Troms fylkeskommune

– Én av mulighetene vi har er å redusere neste års rammer med tilsvarende beløp som er brukt på denne tunnelen. Altså at de får mindre penger, sier Ellingsen, og understreker at politikerne først skal få forklare seg.

Frist til 1. april

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk, sier de vil svare på departementets spørsmål.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den fristen løper ut om fire uker. Fylkesråden for næring i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), bekrefter at de mottok brevet torsdag.

– Vi har fått frist til 1. april med å gi et tilsvar, og det har vi selvfølgelig tenkt til å gjøre.

– Frykter du at konsekvensen blir reduserte overføringer fra staten neste år?

– Vi har som sagt fått utfordringen med å gi en tilbakemelding, og det er det vi konsentrerer oss om i første omgang. Så får vi ta konklusjonene etter hvert når de kommer.