Hopp til innhold

Mener Norge kan utestenge alle russiske fiskebåter

Den viktige fiskeriavtalen mellom Norge og Russland sier ingenting om at russiske fiskere må få adgang til norske havner, sier eksperter.

Russisk tråler til kai i Tromsø i april i år.

Denne russiske tråleren la til kai i Tromsø i april. Nå har fiskefartøy som denne kun tilgang til tre norske havner.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

– Det er helt klart at regjeringen har vært under et betydelig press for å gjøre endringer i dagens ordning.

Det sier forskningsprofessor Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens Institutt om regjeringens avgjørelse om å begrense russiske fiskefartøy til tre norske havner. I tillegg skal Tolletaten intensivere kontrollen av russiske fartøy.

Norge og Færøyene har hittil vært de eneste landene i Europa som har sluppet inn russiske fiskefartøy. Dette har regjeringen begrunnet med hensynet til den norsk-russiske fiskeriforvaltningen.

Les også Regjeringen begrenser havneadgang for russiske fiskefartøy

Pressekonferanse om beredskap ved norske havner

Men ifølge Hønneland har russiske fiskebåter ikke rett til å lande fangst i Norge gjennom fiskeriavtalen.

– Nei, det er ikke en del av det fiskeripolitiske avtalekomplekset mellom Norge og Russland. Det er en separat sak, sier Hønneland.

Han forklarer at det norsk-russiske samarbeidet bygger på to avtaler fra 1975 og 1976. Den ene er å etablere en fiskerikommisjon som fastsetter fiskekvoter og fordeling. Den andre er å gi hverandres båter tilgang til å fiske i sine økonomiske soner.

Tore Henriksen som er professor på havrett ved UiT, er enda tydeligere.

Norge har ingen rettslige forpliktelser til å la russiske båter lande fangster i Norge.

Geir Hønneland.

Geir Hønneland har hovedkompetanse innen havrett og internasjonal havpolitikk. Han er forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.

Foto: Mathias Hamre / NRK

Ville være tilbakeholden med utestengelse

Tidligere denne uka gjorde NRK Nærings- og fiskeridepartementet kjent med opplysningene om at ikke var forpliktelser i fiskeriavtalen. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran fikk spørsmålet om hvorfor dette da ble brukt som argument for å la russiske fiskefartøy legge til i norske havner.

Da svarte Skjæran at en hovedprioritet for Norge var å sørge for bærekraftig fiskeriforvaltning i Barentshavet.

Vi må derfor være tilbakeholdne med å treffe beslutninger som setter fiskerisamarbeidet med Russland og den bærekraftige fiskeriforvaltningen i fare. Dette er bakgrunnen for at russiske fiskefartøy fortsatt får gå til norsk havn.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) legger frem statsbudsjettet for Nordland i Bodø.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier det en grunnleggende norsk interesse å hegne om fiskerisamarbeidet.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Under pressekonferansen torsdag spurte NRK fiskeriministeren om Norge er juridisk forpliktet til å slippe russiske fiskefartøy til norske havner.

– Det er ikke noe direkte sammenheng mellom det å hegne om fiskerisamarbeidet og unntagelsen fra havneforbudet, men det henger likevel sammen. Det er en grunnleggende norsk interesse å hegne om fiskerisamarbeidet. Det sikrer bærekraftig forvaltning av fiskestammene i Barentshavet, sa Bjørnar Skjæran.

Les også Russiske trålere krysset begge kablene før forbindelsen forsvant

AIS-sporing av russiske fiskefartøy

– Mellomløsning

Hønneland mener at man fra Nærings- og fiskeridepartementet ikke har ønsket å stenge havnene, mens andre deler av forvaltningen trolig har ønsket dette.

– Da har man valgt en mellomløsning, altså stenge generelt men holde åpent i tre havner.

Under torsdagens pressekonferanse gjorde fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) det klart at fiskerisamarbeidet med Russland fortsetter tross begrensningene.

Guri Melby, leder i Venstre, synes det er fint at ekspertene bekrefter det Venstre har sagt hele tiden.

– Det finnes ikke noe juridisk som forhindrer oss i å si at disse supertrålene ikke får lov til å komme i land med fisken sin, i våre havner.

Hun mener det handler om en politisk prioritering, og at det er paradoksalt at Russland stengte havnene for norske fiskefartøy i 2014.

– Hvis det å stenge havnene er et brudd på fiskeriavtalene, så har jo Russland brutt dem for åtte år siden.

Venstreleiar Guri Melby

Guri Melby har i lengre tid vært kritisk til at russiske fiskefartøy kan legge til i Norge etter krigens utbrudd.

Foto: Torstein Bøe