Hopp til innhold

Sier nei til stort vindkraftverk: Kan velte Norges klimamål

Grunneier i Finnmark sier nei til et av Nord-Europas største planlagte vindkraftverk. Det kan hindre regjeringas plan om å elektrifisere Melkøya.

Davvi vindkraftverk er planlagt i Finnmark.

Opptil 170 vindturbiner er planlagt på fjellplatået Vuonjalrášša i Finnmark. Men nå sier grunneieren nei til prosjektet, som vil koste 8 milliarder kroner.

Foto: William Jobling / NRK

Finnmarkseiendommen (FeFo) sier nei til at Davvi vindkraftverk skal bygges på deres eiendom.

De opptil 170 omstridte vindturbinene er planlagt på fjellplatået Vuonjalrášša, helt sør i Lebesby kommune.

FeFo begrunner sin avgjørelse med hensynet til lokalsamfunn og lokale rettighetshavere, blant annet reindrift, friluftsliv og naturvern.

Står dette seg kan det få store konsekvenser for om Norge oppfyller Paris-avtalen og når klimamålet.

Les også Bendik (26) om klimagevinsten: – Vil ikke utslippene bare flyttes?

Melkøya

Davvi vindkraftverk er nemlig et av prosjektene som inngår i regjeringas plan om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Og med det kutte en av de største utslippskildene i landet.

– Vi mener det er viktig at Dávvin vindpark ikke blir etablert. Området de ønsker å legge bånd på er enormt, sier styreleder Kurt Wikan i FeFo.

Kurt Pasvikbamsen Wikan

Kurt Wikan er styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo), som nå sier nei til forhandlinger med Grenselandet DA om Davvi Vindkraftverk.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Vil fortsette med prosjektet

Det finskeide selskapet Grenseland DA står bak planene i Lebesby, som vil bli et av Nord-Europas største vindkraftanlegg.

Selskapet har invitert FeFo til forhandlinger om en avtale for området, men disse har FeFo takket nei til. Det er FeFo som forvalter nesten all grunn i Finnmark på vegne av innbyggerne.

For å sikre seg lokal kontroll på vindkraftresursene i fylket tok FeFo initiativ til å etablere Finnmark Kraft AS i 2009. Avtalen sikrer selskapet opsjon på utbygging av vindkraft.

Les også Sier nei til veldig billig strøm i 30 år

Sara Marja Utsi (28) og Vebjørn Krogh Pedersen (26).

Pressemeldingen fra FeFo stadfester avtalen de har om eksklusivitet til Finnmark Kraft.

– Vi fortsetter videre med prosjektet og forholder oss til kommunens planprosess og konsesjonsprosessen som utføres av NVE, skriver daglig leder i Grenselandet DA, Svein Skudal Aase i en SMS til NRK.

– Vi tror mest på direkte kommunikasjon og har derfor ikke ytterligere kommentarer som vi ønsker å gi gjennom media.

Svein Skudal Aase fra St1 Norge på samrådsmøte i Mehamn.

Svein Skudal Aase er daglig leder i Grenselandet, som ønsker å bygge et vindkraftverk i Finnmark.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Vil realisere vindkraftprosjekter

Lebesby kommune er positive til vindkraftutbygging. Ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) var tydelig på at han ønsket utbyggere velkommen da han gikk til gjenvalg i høst.

Helt sør i Lebesby kommune er et av Nord-Europas største vindkraftverk planlagt bygd, men nå sier grunneier nei.

I kommunen er det meldt inn syv vindkraftverk.

At FeFo sier nei til Davvi tar ordføreren til orientering når saken skal behandles i kommunestyret. Her skal også interesser knyttet til blant annet reindrift og naturvern tas med i vurderinga.

Det er FeFos rett som grunneier å si nei. Vi har ønske om å realisere prosjekter som er viktig for både oss og regionen, sier Rafaelsen.

– FeFos standpunkt blir en del av vår totalvurdering. Så er det viktig at også de legger vekt på kommunens ståsted når vi har behandlet saken.

Sigurd Kvammen Rafaelsen

Ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen er positiv til vindkraftutbygging i kommunen. Men sier de tar mange hensyn med i vurderingen når de skal se på prosjektene som foreslås til kommunen.

Foto: Hanna Johre / NRK

Kan likevel bli vindkraftverk

FeFos nei betyr ikke kroken på døra for Davvi vindkraft. Den eksklusive avtalen med Finnmark Kraft krever at FeFo sier nei hvis det ikke er fare for ekspropriasjon.

Det kan Grenselandet DA nå søke om.

Kurt Wikan i FeFo sier at formålet med å etablere Finnmark Kraft var å kunne ha «hånda på rattet» og føre Finnmarks interesser i vindkraftutbygging.

Les også Vil ikke ha andre vindkraftselskap til Finnmark – eget selskap har førsteretten

Jan Olli

Grenselandet DAs hovedeier er det finske energiselskapet ST1. At overskuddet fra et mulig Davvi vindkraftverket vil havne i utlandet, var ikke avgjørende.

– Fjellområdet det er snakk om her er av så stor betydning for så mange interesser i fylket, at vårt ståsted nok hadde vært det samme uansett utbygger, sier Wikan.

Olje- og energidepartementet var ikke tilgjengelig for å kommentere saken tirsdag kveld.

Les også Ánde Niillas frykter fjellene blir «turbinjungel»

Ánde Niillas Utsi

Flere nyheter fra Troms og Finnmark