Hopp til innhold

Det alvorlige viruset har strukket seg til Svalbard – fuglekadavre ligger spredd

Norsk Polarinstitutt sammenligner situasjonen med massedøden av krykkjer i Finnmark tidligere i år.

Fugleinfluensa på Hopen, sørøst for Svalbard.

Døde krykkjer ligger spredd utover landskapet på øya Hopen på Svalbard.

Foto: Håvard Andreas Lervik Hansen

Den mest alvorlige formen for fugleinfluensa er blitt påvist flere ganger på Svalbard siden august.

Nå har Veterinærinstituttet fått meldinger om økt dødelighet blant flere fuglearter. Blant annet på krykkjene, som også ble hardt rammet under sommerens utbrudd i Nord-Norge.

Veterinær og fagansvarlig for fjørfe Silje Granstad sier det er snakk om det samme viruset.

– Så det kan potensielt få store konsekvenser for krykkjebestanden.

Les også Frykter at majoriteten av krykkjene ved en av Norges største kolonier er død 

Forsker Geir Systad på Hjelmsøya

Høyt dødstall

Hittil er det påvist fugleinfluensa på 13 fugler på Svalbard. Dette er kun fuglene som er sendt inn til prøvetaking. Det sier Mattilsynet til NRK.

Forskningsleder Hallvar Strøm ved Norsk Polarinstitutt sier at det faktiske dødstallet kan anslås å være mye høyere.

Hallvard Strøm

Forskningsleder ved Norsk Polarinstitutt Hallvar Strøm sier det har vært to store utbrudd med fugleinfluensa på Svalbard i år.

Foto: Nick Cobbing / Nick Cobbing

Det er over store områder hvor det er lite folk. Ut fra rapportene vi har er det sannsynligvis snakk om flere tusen fugler.

Strøm har ikke sett utbrudd av fugleinfluensa på denne størrelsen på Hopen før. Han sammenligner situasjonen med Finnmark tidligere i år.

Viruset har herjet tidligere

Silje Granstad ved Veterinærinstituttet sier at virustypen som er blitt påvist er høypatogen fugleinfluensa av typen H5N1. Den alvorlige formen for fugleinfluensa gjorde at tusenvis av fjørfe måtte avlives under utbruddene i Rogaland i 2021 og 2022.

Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Veterinær og fagansvarlig for fjørfe Silje Granstad ved Veterinærinstituttet sier det beryktede fugleinfluensaviruset H5N1 er påvist på Svalbard.

Foto: Bryndis Holm / Veterinærinstituttet

Nå forårsaker fugleinfluensa høy dødelighet hos blant annet krykkjer og havhest ved Hopen og Longyearbyen.

Norsk Polarinstitutt mener det dreier seg om to utbrudd med fugleinfluensa på Svalbard. Det ene er lokalisert til krykkjene på Hopen, og øst for sydspissen av Spitsbergen. Det andre har rammet sjøfuglen havhest på Isfjorden og i Kongsfjorden.

Men ifølge forskningsleder Hallvar Strøm har bestanden her vært mer stabil og robust enn på fastlandet.

– Bestanden på Svalbard tåler nok en del økt dødelighet.

Størrelsen på frafallet må vente

Per nå er det vanskelig å si hvordan utbruddet vil påvirke krykkja på Svalbard. De fleste har nemlig forlatt øygruppa.

Vi får se hvordan utviklingen blir. Det er først når fuglene kommer tilbake til ny hekkesesong, at vi ser hvor stort frafallet av fugler er, sier forskningsleder Strøm.

Fugleinfluensa på Hopen, sørøst for Svalbard.

Frafallet i krykkjebestanden på Svalbard blir undersøkt nærmere når fuglene kommer tilbake til hekkesesong.

Foto: Håvard Andreas Lervik Hansen

Norsk Polarinstitutt vil prøve å holde oversikt over hvilke arter som berøres.

– Det er nok ikke bare havhest og krykkje. Vi vet også at det er andre arter som er smittet, trolig flere enn vi har kunnskap om.

Les også Mattilsynet: – Største utbruddet av fugleinfluensa hos villfugl Norge har sett

Eva Lyngvær, medeier i Havhesten.

Les også Over 10.000 døde fugler i Vadsø – Sivilforsvaret settes inn i ryddearbeidet

Lastebillass med døde måker i Vadsø kommune.

Siste fra Troms og Finnmark