– Vi rister på hodet over utsagn om forskjellsbehandling av flyselskap

– Det er rart at man reagerer på at man blir avvist i en anbudsrunde om kortbanenettet når man ikke fyller vilkårene for å delta, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

FlyViking tapte anbudsrunden på kortbanenettet

Dette flyet skal ikke brukes på kortbanenettet i nord, da FlyViking tapte anbudsrunden til fordel for Widerøe.

Foto: PRIVAT FOTO

Mandag ble det kjent at Samferdselsdepartementet har tildelt flyselskapet Widerøe kontrakt på alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i Nord-Norge fra 1. april 2017.

Widerøe vant i konkurranse med danske Danish Air Transport (DAT) og nordnorske FlyViking, der Lyngen-mannen Ola Giæver er hovedaksjonær. Han kritiserte Samferdselsdepartementet for å forskjellsbehandle tilbyderne.

Tom Cato Karlsen

Statssekretær Tom Cato Karlsen.

Foto: PRIVAT FOTO

Ifølge Samferdselsdepartementet fikk ikke FlyViking anbudet fordi selskapet mangler lisens. Giævers påstander kan ikke stå uimotsagt, da de ikke stemmer med virkeligheten, er den klare meldingen fra statssekretær Tom Cato Karlsen.

– Det går veldig klart fram av anbudspapirene at man må ha lisens for denne type flyging for at anbudet skal bli akseptert. Det har ikke FlyViking, og derfor ble deres anbud avvist.

Utsatte prosessen slik FlyViking ba om

Ola Giæver mener departementet burde ventet, all den tid de nødvendige lisensene til FlyViking ville være på plass om noen dager.

– De valgte i stedet å akselerere denne prosessen, mener flyselskapsgründeren.

Det er en urimelig påstand, hevder Karlsen som sier de rister på hodet over Giævers utspill.

– Faktum er ikke at vi akselererte denne prosessen. Tvert imot så forlenget vi anbudsfristen med to uker, blant annet basert på ønske fra FlyViking. Samtidig har vi vært tydelige på at vinneren av anbudstrekningene måtte få minimum seks måneder på seg fra offentliggjøring av hvem som vant anbud, og oppstart av flyrutene, sier Karlsen. Oppstart av rutene er 1. april 2017.

Kan ha brutt konkurranseloven

Det er mistanke om at FlyViking kan ha brutt konkurranseloven da selskapet la inn tilbud på kortbanerutene i Nord-Norge. I september gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia i selskapets lokaler på Lyngseidet, der de tok beslag i dokumenter og annet materiale. Bakgrunnen var at Giæver 24. august fortalte at han hadde vært i Danmark og hatt mange møter med Jesper Rungholm, som er eier av Danish Air. (DAT). Både det danske flyselskapet og Giævers selskap FlyViking AS har levert anbud på kortbanerutene i Lofoten og Finnmark.

– Avgjørelsen om anbudene endrer ikke på Konkurransetilsynets jobb med å kartlegge om FlyViking har brutt konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese hos Konkurransetilsynet til NRK. Det kan ta måneder før tilsynet er ferdig med sin etterforskning.

Ola Giæver

Ola Giæver gir ikke opp å fly i den nordnorske landsdelen.

Foto: MARITA ANDERSEN / NRK

Ola Giæver gir ikke opp til tross for tapet av kortbanenettet, og mistanke om regelbrudd.

FlyViking har allerede leaset et Dash 8 103-fly fra et selskap i Canada, et fly som Ola Giæver etter planen skal fly til Norge i nær framtid.