Hopp til innhold

FlyViking-gründer om Widerøe-kutt: – Ris til egen bak

Ola Giæver mener Widerøe presset det nå nedlagte flyselskapet hans ut av markedet. – Dette er medaljens bakside. Nå kommer regningen, sier Giæver.

Ola Giæver

Ola Giæver mener Distrikts-Norge den store taperen når Widerøe nå kutter ruter.

Foto: Ola Helness / NRK

I 2016 ble flyselskapet FlyViking etablert. I desember 2017 innstilte de driften etter manglende økonomiske resultater. Deres siste flyvning gikk 12. januar i 2018.

En av årsakene til at flyselskapet måtte kaste inn håndkleet var fordi de ikke klarte å konkurrere med Widerøe.

Dermed fikk Widerøe igjen monopol på kortbanenettet i Troms og Finnmark.

Daglig leder i FlyViking, Ola Giæver, fra Lyngen i Troms, synes det er uheldig for distriktene i Norge at Widerøe nå kutter en rekke ruter, men at det er prisen de må betale for å ha presset dem ut av markedet.

– Det var som forventet. Da Widerøe så at det kom konkurranse, valgte de en strategi der de underpriset anbudene, det er min hardnakkede påstand, sier Giæver.

flyviking

Ola Giæver klarte ikke å etablere seg på flymarkedet i Norge for to år siden, men han mener likevel at det er plass til to flyselskap i på kortbanenettet nasjonalt.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Ris til egen bak

Flygründeren mener at Widerøe overetablerte kommersielle ruter på kryss og tvers i Norge. Kun for å sette FlyViking på bakken.

Han skriver på sin Facebook-side at når «kassa er tom og de ikke kan få anbudsprisen opp, så går de løs på avgiftene i håp om å få avgiftene ned».

– Dette er medaljens bakside. Nå kommer regningen. Overetablering av ruter som de må legge ned, og kommersielle ruter de mener ikke kan driftes uten subsidier eller tilskudd fra staten. Så dette er egentlig litt ris til egen bak, sier Giæver.

Silje Brandvoll

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, avfeier at konkurransen med FlyViking er årsaken til rutekuttene som kommer i mai.

Foto: Widerøe

– Konkurranse ikke årsaken til rutekutt

Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier at de ikke hadde noen bevisst strategi med å underby under den forrige anbudsrunden på kortbanenettet i Norge.

Dette er ikke korrekt. Vi har akseptabel lønnsomhet på våre anbudsruter, skriver Brandvoll i en e-post til NRK.

Hun opplyser at Widerøe AS leverte et overskudd på 194 millioner i 2017. Det er et synlig bevis på at konkurransen med FlyViking ikke slo negativt ut på deres økonomiske resultat.

– Jeg tror vi trygt kan konstatere at vi sto oss greit i konkurransen med FlyViking med de rutene vi på det tidspunktet opererte, og med de rammebetingelsene som på det tidspunktet var gjeldende, skriver Brandsvoll.

Direktøren legger til at siden 2017 er det mange rammebetingelser som har endret seg.

Flyselskapet kutter heller ikke i rutenettet for å tvinge fram noen form for reforhandlinger med staten.

– Dette har aldri vært tema, og kommer heller ikke til å bli tema. Anbudene ligger fast.

Widerøe trekker frem økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen, gamle fly og den generelle markedsutviklingen i Norge, som årsaker til at de nå kutter en rekke ruter.

Widerøe

FlyViking-gründer Ola Giæver mener at Widerøe brukte for mye energi på å presse dem ut av markedet. Det må de betale prisen for nå, mener han.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Satser alt på et kort

Ola Giæver mener at den nyheten som Widerøe kom med mandag viser at flytilbudet i distriktene er svært sårbart.

Han skulle gjerne sett at myndighetene hadde endret måten man kjørte anbudene på flyrutene i Norge.

– Det er gitt kontrakter til en så lav pris at man ikke kan drive selskapet. Og det sier litt om hvordan det er å være staten og satse alt på et kort, sier Giæver.

Han mener at nye anbudsordninger i luftrommet kan gjøre det mer levelig for to flyselskap på kortbanenettet i Norge.

Blant annet mener han at det kan være fornuftig å se på Kystruten. Her får man nå inn to selskaper i kystrutenettet.

– Jeg mener at nasjonen Norge har alt å tjene på å bygge opp to kortbaneselskap som kan konkurrere. Da deler man Norge i to, hvor de får fly femti prosent hver i hele rutenettet. Kommer et selskap ut av drift av ulike årsaker, så går femti prosent av flyene fortsatt, sier flygründeren.

Fly på kortbanenettet

Det er ikke umulig at Ola Giæver kommer på banen igjen med et nytt flyselskap i framtiden, men da må premissene bli bedre, sier han.

Foto: Privat foto

Klar for comeback

Selv om Ola Giæver ikke klarte å få økonomien til å gå rundt i FlyViking, så har han ikke mistet troen på at flere selskaper kan lykkes på kortbanenettet i Norge.

Han står klar for en ny runde som sjef for et flyselskap om politikken rundt anbudene endrer seg.

– Hvis man kan etablere en virksomhet på fornuftige vilkår, så er vi klare for å gå i gang igjen, sier Ola Giæver.

Siste fra Troms og Finnmark