Slik vil han utkonkurrere Widerøe

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver og hans nye flyselskap FlyViking har levert anbud på kortbanerutene i Lofoten og Finnmark. Nå vil han utkonkurrere sin gamle arbeidsgiver.

Ola Giæver

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver og hans nye flyselskap FlyViking tar opp konkurransen med sin forrige arbeidsgiver.

Foto: Øystein Antonsen / nrk

Det var i februar i år at tidligere pilot og forretningsmann Ola O.K. Giæver jr. fra Lyngen kunngjorde at han hadde stiftet et nytt nordnorsk flyselskap, FlyViking AS. Da ble det også kjent at selskapet hadde leaset sitt første fly. Planen har siden da vært å sette flyet, en Dash 8-103, inn på flyruter i Nord-Norge.

I begynnelsen av juni ble anbudsgrunnlaget sendt ut fra Samferdselsdepartementet, og i dag er det klart han hvilke ruter han vil drifte.

– Vi har levert tilbud på kortbanerutene i Finnmark og Lofoten. Rutene i Tromsø vil ha base i Tromsø og Lofoten vil driftes fra Bodø, sier Ola Giæver til NRK.

Ved tilbudsåpning i dag har Samferdselsdepartementet mottatt tilbud fra tre flyselskap for drift av regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april neste år. I tillegg til FlyViking AS, har Danish Air Transport og Widerøe levert inn anbud.

– Vi synes det er positivt at flere flyselskaper viser interesse. Beslutning om tildeling vil skje i løpet av høsten, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i en pressemelding

Vil gi Widerøe konkurranse

Fly på kortbanenettet

Nylakkert, men fortsatt har flyet til FlyViking kanadisk registreringsnummer. Nå legger Ole Giæver inn anbud på kortbanenettet i Nord-Norge.

Foto: Privat foto

Rutene med lange rullebaner som Tromsø-Lakselv, Tromsø-Evenes og Tromsø, Andenes-Bodø holder FlyViking AS seg unna.

– Widerøe har fått disse fordi de har priset seg ganske lavt. Prisene har vært svært presset på disse rutene gjennom mange år. Her vil vi ikke konkurrere, og det er et strategisk valg. Det kan jo hende at Danish Air har levert anbud her, sier Giæver.

Han sier han har vært i Danmark og hatt mange møter med Jesper Rungholm, som er eier av Danish Air. (DAT).

– Vi har snakket om hvilke ruter som passer for dem og hvilke som passer for oss. Så dro vi hver til vårt og gjorde hjemmeleksa. Dersom Danish Air og Fly Viking får et anbud, kommer vi til å inngå et samarbeid på teknisk side, sier fryselskapsgründeren.

Det har ikke lyktes NRK å ha fått en kommentar fra Danish Air Transport om dette.

Må anskaffe flere fly

Ola Giæver jr

– Etter 33 år som pilot på kortbanenettet registrerer jeg at konkurransen har vært fraværende, og den bør komme. Vi lever i et vestlig land og trenger konkurranse

Foto: Trygve Hongset / NRK
Silje Brandvoll

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvold i Widerøe, sier at de forventer konkurranse fra flere selskaper.

Foto: Widerøe

Skulle Giæver og hans selskap vinne anbudet om Finnmark og Bodø-Lofoten, må han ha 12–15 nye fly innen april neste år. Han mener det ikke blir noe problem.

– Vi har verdens største flyeier i ryggen, så det skal vi klare. Dessuten har vi kunnskap og kompetanse på alle nivå i verdensklasse for operasjoner på kortbanenettet, sier han.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvold i Widerøe, sier at de forventer konkurranse fra flere selskaper.

– Vi har hatt både to og tre konkurrenter ved tidligere anbudsrunder, men vi har vunnet. Widerøe har hovedkontor i Nord-Norge, og landsdelen er et viktig markedsområde for oss. Den utgjør 40 prosent av vår virksomhet.

Hun vil ikke kommentere opplysningene om at Fly Viking og DAT vil samarbeide om å utkonkurrere Widerøe.

– Vi konsentrerer oss om det anbudet vi har lagt inn. Det var lagt inn en del nye premisser for anbudet som gjør at vi har måttet jobbe på en annen måte. Vi er trygg på at vårt tilbud er konkurransedyktig.