Widerøe feide alle konkurrentene av banen

Widerøe har sikret seg avtalen om å fly på samtlige 13 kortbaneruter i Nord-Norge. To andre selskaper deltok i konkurransen.

Widerøe fly i Tromsø.

VANT SAMTLIGE RUTER I NORD: Samferdselsdepartementet innstiller Widerøe's Flyveselskap AS som kontraktvinner på drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017.

Foto: Arne Schei.

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver og hans nye flyselskap FlyViking forsøkte å ta opp konkurransen med sin forrige arbeidsgiver med å legge inn anbud på fem ruteområder. Samtlige ble avvist av samferdselsdepartementet.

– Dette skyldes at selskapet ikke har en gyldig lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet, skriver departementet i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet tildelte i dag flyselskapet Widerøe kontrakt på alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i Nord-Norge fra 1. april 2017.

Ola Giæver

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver ville utkonkurrere Widerøe, men lykkes ikke.

Foto: Trygve Hongset

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene i Nord-Norge sikrer regjeringen et godt og markedstilpasset flytilbud i disse regionene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en pressemelding.

Krav om trykkabin

Han opplyser at sikkerheten skjerpes fordi det nå settes rav til trykkabin på fire ruter det tidligere ikke har vært stilt krav om dette.

Samferdselsdepartementet lyste 2. juni 2016 ut nytt anbud på regionale ruteflyginger i Norge-Norge. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 13 ruteområder for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022. De aktuelle flyruteområdene er:

 • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
 • Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v. og Sørkjosen – Tromsø v.v. (nå krav om trykkabin på disse strekningene)
 • Lakselv – Tromsø v.v.
 • Andøya – Bodø, Andeøya – Tromsø v.v.
 • Harstad/Narvik – Tromsø v.v. (nå krav om trykkabin på strekningen)
 • Svolvær – Bodø v.v.
 • Leknes – Bodø v.v.
 • Røst – Bodø v.v.
 • Brønnøysund – Bodø, Brønnøysund – Trondheim v.v.
 • Sandnessjøen – Bodø, Sandnessjøen – Trondheim v.v.
 • Mo i Rana – Bodø, Mo i Rana – Trondheim v.v.
 • Mosjøen – Bodø, Mosjøen – Trondheim v.v.
 • Namsos – Trondheim, Rørvik – Trondheim v.v.

Tre flyselskap deltok i konkurransen

Tre flyselskaper leverte tilbud til Samferdselsdepartementet innen tilbudsfristens utløp 22. august 2016. De tre selskapene var:

 • FlyViking AS
 • Danish Air Transport AS (DAT)
 • Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe)

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi og teknisk/operative forhold.

Glede i Widerøe

– Vi er alltid forberedt på konkurranse og det er derfor gledelig å se at vi klarer å levere det beste tilbudet, både på pris og kvalitet. Dette var en viktig avklaring for driften vår de neste fem årene, og det er mange medarbeidere som i dag er både glad og lettet. Vi skal nå vise oss den tilliten som er gitt oss verdig, sier administrerende direktør Stein Nilsen.