Utbryterne lager konkurrerende liste, men er fortsatt Sp-medlemmer

Ann-Sissel Enoksen og de andre utbryterne fra Senterpartiet i Tromsø danner konkurrerende liste, men er fortsatt medlemmer av Sp. Partiledelsen vil vurdere eksklusjon.

Ann-Sissel Enoksen

Ann-Sissel Enoksen og de andre utbryterne fra Senterpartiet er ennå medlemmer av partiet, til tross for at de etablerer en konkurrerende liste til kommunevalget.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Utbryterne fra Senterpartiet, som nå er i ferd med å etablere By- og landlista, har beholdt medlemskapet i Senterpartiet.

– Det står ingenting i Senterpartiets vedtekter om at et partimedlem ikke kan står på en annen liste, sier Ann-Sissel Enoksen.

Nominasjonsbråk

– Nå jobber vi for fullt for å skaffe nok underskrifter til å få levert inn en liste innen fristen. Spørsmålet om videre medlemskap skal vi ta opp etter hvert, sier Enoksen.

Enoksen og flere andre styremedlemmer i Tromsø Senterparti trakk seg fra sine verv på grunn av bråket rundt nominasjonen i kommunepartiet. Der mistet Enoksen sin topplassering, etter det hun mener var et kupp.

Vil vurdere eksklusjon

Knut M. Olsen

Generalsekretær Knut M. Olsen sier de vil vurdere spørsmålet om eksklusjon dersom utbryterne klarer å komme i mål med sin valgliste.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet sier at ledelsen i Senterpartiet nå avventer situasjonen.

– I våre vedtekter er det ingenting som tilsier at de skal ekskluderes automatisk, sier han. Men vi avventer situasjonen og ser hva som skjer.

– Dersom de virkelig etablerer en slik liste, må vi ta opp spørsmålet om videre medlemskap i Senterpartiet, sier generalsekretæren.