Hopp til innhold

Foreslår å kutte lønna til fylkespolitikerne

Et utvalg oppnevnt av fylkestinget mener fylkesordføreren og fylkesrådene hver bør få en reduksjon i lønn på rundt 25.000 kroner i året.

Troms fylkesting

Representantene i Troms fylkesting bør få redusert godtgjøringa, mener et utvalg. Saka avgjøres i fylkestinget i desember.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Det var et samlet fylkesting som i oktober bestemte at reglementet for godtgjøringer skulle gjennomgås i håp om å spare penger.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen fra Arbeiderpartiet har i dag en godtgjøring på 888.500 kroner i året, noe som utgjør 72 prosent av lønna til norske statsråder.

Utvalget foreslår at lønna til fylkesordføreren skal være den samme som det stortingsrepresentantene i dag mottar. Deres lønn blir fastsatt av en uavhengig kommisjon.

Det er heldagspolitikerne i fylkesbygget som vil merke den største reduksjonen. Hansen får en reell nedgang i godtgjørelse 24.617 kroner. For fylkesrådene blir reduksjonen den samme, mens for fylkesrådsleder Cecilie Myrseth vil nedgangen være 25.848 kroner.

Mindre til fylkestinget

Det blir også foreslått flere endringer i godtgjøringa for ledere av komiteer og for deltakelse på møter.

Men også de 37 medlemmene i fylkestinget vil få en reduksjon på 3.700 kroner i årlig godtgjørelse dersom fylkestinget i desember stemmer for endringsforslagene.

Forslaget betyr en samlet reduksjon i godtgjøringer på 740.000 kroner. Samtidig foreslår utvalget at tilskuddene til de ulike partigruppene i fylkestinget skal økes med to prosent. Det blir en merutgift på 655.000 kroner. Så den reelle innsparinga etter utvalgets forslag vil bety en reduksjon på 86.000 kroner for fylkeskommunen.

Mye penger

Det brukes mye penger på politisk virksomhet i Troms. En oversikt over utbetalinger av godtgjørelse i 2014, viser at

  • Arbeiderpartiets daværende gruppeleder Cecilie Myrseth fikk 710.000 kroner.
  • Gruppeleder Håvard Gulliksen fra Høyre fikk 565 000 kroner
  • Gruppeleder Ole M. Johansen i Frp fikk 417 000 kroner
  • Widar Skogan i Kristelig Folkeparti fikk 257 000 kroner
  • Jens Ingvald Olsen i Rødt fikk utbetalt 197 000 kroner

Daværende fylkesrådsleder Line Fusdahls utbetaling var i fjor 886 000 kroner. Dette er en godtgjøring på 105 prosent av fylkesordførers godtgjøring.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark