Senterparti-bråket fortsetter i Tromsø

Bråket i Tromsø Senterparti fortsetter. Men selv om det er påvist kritikkverdige forhold ved nominasjonen, vil ikke partiet sentralt gripe inn.

Tromsø kommunestyre

Bråket om hvem som skal representere Senterpartiet i Tromsø kommunestyre fra høsten fortsetter.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

– Partiet sentralt skyver problemene over til oss i lokallaget. Det liker jeg dårlig, sier Ann Sissel Enoksen.

Hun er leder i Tromsø Senterparti og ble vraket fra førsteplassen på nominasjonsmøtet før jul.

Splittelse

Sandra Borch

Sandra Borch mener hun ikke har gjort noen feil i forbindelse med nominasjonen i Tromsø Senterparti.

Foto: Tom søbstad/nrk

På nominasjonsmøtet i Tromsø Senterparti i desember, lanserte Senterungdommens tidligere leder, Sandra Borch, et alternativt listeforslag sammen med partilagets nestleder, Marlene Bråthen.

På denne lista sto Bråthen på topp og Borch på andreplass. Forslaget ble vedtatt med 35 mot 28 stemmer.

Foreslått listetopp og partiveteran, Ann-Sissel Enoksen, beskyldte de to for å kuppe møtet med stemmene til skoleelever som nylig var blitt vervet.

Borch slo tilbake med at Enoksen hadde «halve familien på lista».

Ba om lovlighetskontroll

Enoksen, sammen med flere andre, ba Sentralstyret i Senterpartiet foreta en lovlighetskontroll av vedtaket på nominasjonsmøtet.

Det ble ikke tatt til følge.

– Vedtaket i Tromsø er blitt behandlet i Arbeidsutvalget i Senterpartiet, sier generalsekretær Knut M. Olsen.

Registrert kritikkverdige forhold

– Arbeidsutvalget har registrert at det har framkommet kritikkverdige forhold ved nominasjonen i forhold til vedtekter og retningslinjer.

– Samtidig er det styret i lokallaget som har ansvaret for gjennomføring av nominasjonsmøtet og oppsetting av lister til lokalvalget. Vi har derfor oppfordret lokallaget i Tromsø til å avholde et medlemsmøte for å avgjøre om det skal holdes et nytt nominasjonsmøte, eller om lista som ble vedtatt i desember skal bli stående, sier generalsekretæren.

Et merkelig vedtak

Men Ann Sissel Enoksen reagerer på dette.

– Dette er et svært merkelig vedtak. Jeg synes ikke saka har fått den behandling den fortjener. Arbeidsutvalget har skjøvet fra seg alt ansvar. Vi ba om at saka ble behandla i sentralstyret, som også skulle sjekke lovligheten av møtet, og hvilke konsekvenser dette burde få, sier Enoksen.

– De er klar og tydelig på at ting ikke har gått riktig for seg i Tromsø. Retningslinjer og vedtekter er ikke blitt fulgt. Utover det er ikke noe gjort, bortsett fra å la lokallaget få ansvaret. Det liker jeg dårlig, sier Enoksen.

– Har ikke gjort noe galt

Nå skal styret drøfte saka videre. Hun understreker at vel 30 medlemmer har sagt at de vil melde seg ut, men har ventet på en avgjørelse fra partiet sentralt i saka om nominasjonen i Tromsø. Minst fem medlemmer har i tillegg meldt seg ut av Tromsø Sp.

Sandra Borch, på sin side, forholder seg til vedtaket på nominasjonsmøtet i desember.

– Vi mener vi har forholdt oss både til vedtekter og retningslinjene i partiet.

– Men Arbeidsutvalget kommer med kritikk mot valget i Tromsø Senterparti, Borch?

– Ja, det er reist spørsmål rundt hele valgprosessen i Tromsø Sp, det er riktig. For meg er det greit å få diskutert dette på et medlemsmøte, sier Sandra Borch.