Beskyldes for kupp i Tromsø Sp

På nominasjonsmøtet i helga ble det lansert ei alternativ liste med Marlene Berntsen Bråthen og Sandra Borch (bildet) på de to øverste plassene.

Sandra Borch

Sandra Borch og Marlene Berntsen Bråthen beskyldes for kupp under helgas nominasjonsmøte i Tromsø senterparti.

Foto: Martin Mortensen/NRK

Lista med Borch og Berntsen Bråthen fikk flertall på møtet, og dagens kommunestyrerepresentant Ann-Sissel Enoksen ble vraket.

– Det var regelrett et kupp. I tillegg var lista ikke omdelt, slik at man ikke visste hvilke havn man hadde å forholde seg til, sier Enoksen til NRK.

Det har lenge vært strid i Tromsø Senterparti. Det skyldes blant annet at Senterungdommens tidligere leder, Sandra Borch, opprinnelig ikke var foreslått på lista av nominasjonskomiteen.

– Et demokratisk valg

Også Marlene Berntsen Bråthen har bakgrunn i Senterungdommen. Hun avviser beskyldningene om et kupp på nominasjonsmøtet.

– Når flertallet av medlemmene stemte på den alternative lista, vil jeg ikke kalle det et kupp. Det er et demokratisk valg, sier hun til NRK.

Også Sandra Borch tar avstand fra beskyldningene om et kupp.

– To dager før nominasjonsmøtet kom Ann Sissel Enoksen og hennes medspillere med et nytt listeforslag der mange av de foreslått kandidatene ikke var forspurt på forhånd. Det gjaldt også meg som var ført opp nede på lista, sier Borch til NRK.

Ble oppfordret til det

Borch sier at listeforslaget til Enoksen inneholdt fremdeles mange av henne slektninger og venner.

– Vi bestemte oss for å presentere ei alternativ liste. Flere i Senterpartiet hadde oppfordret oss til det. Jeg synes at Marlene Berntsen Bråthen på førsteplass er en dyktig kandidat.

– Men dere må ha mobilisert mye foran møtet?

– Ja, det hadde vi gjort. Det samme hadde også den andre fløyen. Det var rundt 60 på nominasjonsmøtet. Det er uvanlig mange. Vi har også bidratt til at mange har meldt seg inn i kommunepartiet den siste tida. Vår målsetting er å få gjort Senterpartiet «bredere» og mer interessant, sier Sandra Borch.

Hun sier at det også er forskjellige meninger om politikk.

– Det er også en reaksjon på at Senterpartiets Ann Sissel Enoksen var med på å presentere et alternativt budsjettopplegg mot byrådets forslag sammen med Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet uten at dette har vært drøftet internt i partiet. Vi skal ha en åpen og bred diskusjon om hva slags politikk vi ønsker i Tromsø kommunestyre. Vi har et håp og et ønske om å få inn to representerer, og kanskje bli en joker etter valget i september, sier Sandra Borch

Ann Sissel Enoksen som ble vraket, vurderer nå den politiske framtida si.

– Jeg har fått tilbud fra andre partier, men jeg har ikke bestemt hva jeg skal gjøre videre. Jeg har fått signaler fra ganske mange mennesker som sier de skal melde seg ut av partiet. Mange mistet respekten for partiet på helga møte, sier Enoksen.

Nye medlemmer tross uro

Marlene Berntsen Bråthen sier at Tromsø Senterparti har fått mange nye medlemmer.

– Det har vært mye uro i senterpartiet i Tromsø, og det er derfor mange som har meldt seg ut av partiet. Men vi ønsker å lage et større mangfold, og har derfor fått mange nye medlemmer i forbindelse med skolebesøkene vi har gjennomført, sier hun.

Mangeårig Sp-medlem Nils Aarsæther var ordstyrer på nominasjonsmøtet. Han sier til iTromsø at han er rystet over det som skjedde på nominasjonsmøtet.

– Jeg har aldri opplevd lignende i mine 20 år i partiet. Vi ble overrumplet med en overraskelsestaktikk, som mest av alt føltes som et kupp. Man kan stille spørsmål ved hva som er vitsen med å delta i lokalpolitikken dersom det er slik det skal være, sier Aarsæther til avisa.