Utbrudd av superresistente bakterier i Europa: – Det blir bare verre og verre

Skal du feriere ved Middelhavet i sommer, er du mer utsatt for resistente bakterier nå enn før. Risikoen for smitte er størst på sykehus, og Folkehelseinstituttet ber reisende ta sine forholdsregler.

I Italia er det blitt meldt om 350 tilfeller av den motstandsdyktige bakterien ved syv ulike sykehus det siste halve året. Bakterien sprer seg raskt til andre land.

Foto: Per Løchen / NTB scanpix

– Svært lite virker mot bakterien. Kampen mot antibiotikaresistens har nådd et nytt nivå, sier professor Ørjan Olsvik.

Bakterien som har spredt seg til sykehusene i Toscana i Italia er både sykdomsfremkallende og meget antibiotikaresistent.

Utbruddet av den superresistente bakterien regnes som så stort og alvorlig at EU-/EØS-lands helsemyndigheter nå vurderer krisetiltak.

– Angår oss i aller høyeste grad

Professor Olsvik er internasjonal ekspert innen smittevern. Sammen med kollegene ved Det helsefaglige fakultet ved UiT har han overvåket situasjonen i Europa siden utbruddet av bakterien i Toscana i november i fjor.

Ørjan Olsvik

– Når EU vurderer å sette sine regler om fri flyt i helsetjenester til side, betyr det at kampen mot antibiotikaresistens har nådd et nytt nivå, sier professor Ørjan Olsvik.

Foto: David Jensen / UiT Norges arktiske universitet

I Italia er det blitt meldt om 350 tilfeller av den motstandsdyktige bakterien ved syv ulike sykehus det siste halve året.

Utbruddet har spredt seg raskt, og ifølge Folkehelseinstituttet er de resistente bakteriene også registrert i Hellas og Tyrkia – og andre middelhavsland som Israel og Egypt. Også østover i Europa er det utbrudd av den resistente bakterien.

Det har kun vært en håndfull tilfeller av superresistente bakterier i Norge tidligere i år, men dette har generelt økt de siste årene. I 2018 var det rundt 80 tilfeller.

– Bakteriene sprer seg raskt til andre land, så dette angår oss i aller høyeste grad. Det er beregnet at det i Norge dør 69 mennesker hvert år som følge av disse resistente bakteriene, sier Olsvik.

Derfor har nå det Europeiske smitteverninstituttet ECDC foreslått å innføre flere krisetiltak for å hindre at den farlige bakterien sprer seg ytterligere.

– Et økende problem

– Dette er et stort, økende folkehelseproblem som stadig kommer nærmere oss. Det er en kjempeutfordring for sykehusene. Det blir bare verre og verre, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Petter Elstrøm.

Han understreker at det ikke bare er i Italia det er høy forekomst av den farlige, resistente bakterien.

– Situasjonen har blitt gradvis verre mange steder. Det er like ille i Hellas og i flere østeuropeiske land.

Petter Elstrøm

– Risikoen for å bli smittet er først og fremst knyttet til innleggelse på sykehus, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Petter Elstrøm.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Folkehelseinstituttet fraråder imidlertid ikke reiser til land med høy forekomst av resistente bakterier.

– Risikoen for å bli smittet er først og fremst knyttet til innleggelse på sykehus, hvor smitte spres mellom personale og pasient og fra sykehusutstyr, sier Elstrøm.

– Så det er viktig å holde seg unna adferd som øker risikoen for at man blir skadet eller syk.

– God håndhygiene er viktig

Bakterien smitter hovedsakelig gjennom kontakt mellom mennesker, men den kan også smitte via mat. Vanligvis skjer det gjennom mat som ikke er varmebehandlet, forklarer Elstrøm.

– Derfor er god håndhygiene og generelle hygienetiltak er viktig. I tillegg gjelder de vanlige reiserådene for mathåndtering, sier Elstrøm og legger til;

– Det er også viktig å vaksinere seg, fordi det reduserer risikoen for å få en infeksjon, og man slipper da å oppsøke helsetjenester, eller måtte bruke antibiotika.

Folkehelseinstituttet fraråder også nordmenn å planlegge behandling i land med høy forekomst av slike bakterier, dersom samme behandling kan gis i Norge.