NRK Meny
Normal

Oppdrettsplaner får motstand fra kirka

Kirka som grunneier protesterer mot planer om oppdrettsanlegg som Marine Harvest og Nor Seafood vil ha ved Korsnes på Karlsøya.

Korsnes

Oppdrettsplaner utenfor Korsnes møter motbør i Karlsøy.

Foto: NRK

Grunneieren er Opplysningsvesenets fond, som forvalter kirkelige eiendommer.

Men kystsoneplanen for området er allerede vedtatt. Her åpnes det for oppdrettsanlegg på dette området.

Protestene nå gjelder søknaden fra Nor Seafood om å etablere seg ved Korsnes. Ordfører Mona Pedersen sier at oppdrettsgiganten Marine Harvest også er interessert i området.

Store arealer

– Det er mange grunner til at grunneieren går mot planene, sier advokat Olav Pedersen som representerer Opplysningsvesenets Fond. Dette fondet er den største grunneieren på Karlsøya.

– Det ene er arealbeslaget. Anleggsarealet er oppgitt til 160 mål. Det er et meget omfattende arealbeslag i seg selv. I tillegg kommer fiskeforbudet i en radius på 100 meter rundt anlegget og ferdselsforbudet på 20 meter, sier advokat Olav Pedersen.

Krenker grunneier

Fiske- og ferdselsforbudet vil høyst sannsynlig krenke grunneiers eiendomsrett og strandrettigheter i sjøen, mener han.

– Et anlegg vil også være negativt for kulturminnene på Karlsøya, blant annet for kirkebygget. Det er også negativt for natur- og friluftsverdiene, sier advokaten.

– Støy og lysforurensning er også et argument mot etablering.

Disse argumentene støttes av selskapet Norconults konsekvensutredning hvor området frarådes for akvakultur. Men dette tok ikke flertallet i Karlsøy kommunestyre hensyn til.

Opprop

Mange som har hytter og fritidshus i dette området har protestert kraftig på oppdrettsplanene. De har laget et opprop som sier at:

«Karlsøy og Korsnes er blant Norges vakreste rekreasjons- og friluftsområder. Verneområdet Bogen ligger ved sørøstspissen av Karlsøya, rett i nærheten av det planlagte anlegget. Godt synlig på andre siden av Ullsfjorden ligger Lyngsalpene, en internasjonal turistattraksjon. Utafor Korsnes svømmer sei i store mengder, kysttorsk og kveite. Samtidig er dette området et av kystens mest værharde.»

Store kloakkutslipp

«Det verste er likevel at et anlegg av denne størrelse produserer bæsj og avfall i en mengde som svarer til kloakken fra 7000 mennesker. Noe av utslippet vil dreneres til åpnere havområder, mye blir liggende under anlegget, og en god del vil på grunn av de rådende havstrømmer føres opp mot fjæra i naturvernområdet ved Korsneset.»

Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy har ikke sett innsigelsene, og vil ikke kommentere det som advokaten sier. Hun konstaterer at kystsoneplanen er vedtatt som åpner for oppdrettsanlegg ved Korsnes.

– Men vi skal behandle innsigelsene i formannskapet i begynnelsen av januar.

Det er fylkeskommunen som avgjør om det blir oppdrettsanlegg ved Korsnes.