– Det er for mye bruk av «siste utvei» i oppdretten

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper man snart finner nye effektive metoder for å fjerne lakselus. Lakselusmidler må være siste utvei mener ministeren, og nå utgjør den en voksende utgift for næringa.

Elisabeth Aspaker

Elisabeth Aspaker syns det er uheldig at det brukes så mye lusemidler som idag. Hun håper nye, mer effektive metoder kommer på plass snart.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Det brukes for mye lakselusmidler, og vi bruker rundt 100 millioner kroner i året på å prøve å finne nye metoder. Det håper jeg inderlig at vi gjør snart, sier Elisabeth Aspaker.

I Norge brukes det mellom tre og fire milliarder kroner på lakselusmidler i året, og selv de som tjener penger på salget av disse legemidlene mener det brukes for mye:

– De eneste som tjener på nye regler mot lakselus, er vi som selger luse­midler, uttalte gründer Jim Roger Nordly til Dagens Næringsliv nylig. Han tjener selv over 100 millioner i året på å selge lakselusmidler.

Gir dyrere laks

En av konsekvensene av den store bruken av lakselusmidler, er at kostnadene i lakseoppdretten blir høyere ifølge Nofima.

– Mellom 2012 og 2014 økte produksjonskostnadene med omtrent 5 kroner kiloen, og det er betydeligm suer Audun Iversen til NRK som er forsker ved Nofima som driver forskning på fiskeindustrien.

Iversen understreker at mye av økningen kommer av høyere pris for fór, men lakselusmidlene gjør sitt.

– Det er ikke den største økningen, men lakselusmidlene utgjør en betydelig utgift, sier Iversen. Nordea har anslått at det i år koster 30 kroner kiloen å produsere laksekjøtt.

Lusemidler dreper laks

Til Dagens Næringsliv sier Jim Roger Nordly at lusebehandlingen som han selv selger, er tøff for laksen. Ifølge han er strenge lusekrav årsaken til at 20 millioner laks drepes per år.

– Myndighetenes krav mot lakselus er kraftig skjerpet de siste syv-åtte årene, uten at de har ført til mindre lus. Lusegrensen er flyttet nedover, og grensene er basert mye på synsing og magefølelse. Det er synd myndighetene ikke skiller bedre mellom magefølelse og fakta. Disse kravene fører ikke til mindre lus og har ikke hjulpet villaksen. De eneste som tjener på stadig nye regler er vi som selger lusemidler, sier Nordby til Dagens næringsliv.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen