NRK Meny
Normal

Maner til kamp om den nye Nord-Norge-linjen

Det planlegges en ny godsrute mellom Bodø og Tromsø, som en forlengelse av Nordlandsbanen. Men det er strid om hvor det ene anløpsstedet mellom de to stedene skal ligge.

Lasteskipet Tege

Lasteskipet «Tege» var livsnerven for godstransporten fra Nordlandsbanen og videre til Nord-Norge før skipet gikk av med pensjon. Nå planlegges det ny oppstart.

Etter initiativ fra havneledelsen i Lødingen, planlegges det en godsrute mellom Nord-Norges to største byer, med anløp i Lødingen.

Halvar Pettersen

Havnedirektør i Tromsø, Halvar Pettersen er opptatt av å forlenge Nordlandsbanen til sjøs.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Havnedirektør i Tromsø, Halvar Pettersen mener det er naturlig at Lødingen ser seg selv som anløpssted, da det er der initiativet er kommet fra.

Prosjektet har sin opprinnelse etter et forslag fra Lødingen Havn, der de kom med ideen om å gjenopprette ruten som lasteskipet «Tege» gikk for flere år tilbake.

– De henvendte seg til Bodø og Tromsø, for å høre om vi kunne være med på dette. Det sa vi selvfølgelig ja til, sier Pettersen.

Planen er at båtruta skal være en forlengelse av Nordlandsbanen og være et ledd i å få godstrafikken flyttet fra vei til sjø.

– Det vil være viktig for oss å realisere den nasjonale målsettingen om å forlenge Nordlandsbanen med en båtrute fra Bodø til Tromsø og videre nordover, sier Pettersen.

– Regionalt knutepunkt

Ivar Hagenlund

Havnesjef i Harstad, Ivar F. Hagenlund, argumenterer hardt for at Harstad bør være et anløpssted mellom de to storbyene.

Foto: Norsk Havneforening

Men havnesjef i Harstad, Ivar F. Hagenlund, mener det er Harstad som er best egnet som stoppested mellom de to største byene i nord. I et brev til Bodø- og Tromsø havn, samt Nordline, Post Nord og fylkeskommunene, argumenterer han for hvorfor Harstad er å foretrekke.

– Det er fordi Harstad er det regionale knutepunktet mellom Bodø og Tromsø. Her bor det 25.000 mennesker. Veldig mye av godset skal lastes av og benyttes i Harstad. Lødingen blir derimot en havn der alt må fraktes langt med bil, blant annet til Harstad.

– Lødingen større forutsetninger

Havneleder i Lødingen Arnold Aalmo er langt fra enig. Han mener Lødingen har større forutsetninger for å ta seg av godset i regionen.

– Det har med volum og gjøre og det har med at Lofoten og Vesterålen vil få varene sine fire timer tidligere. Harstad vil også få godset tidligere. I tillegg har vi på plass infrastruktur for å ta imot båten det er snakk om. Vi har roro-kai på plass og vi har 130 meter kai i tillegg.

– Og det har ikke Harstad?

– Nei!