Hopp til innhold

Seiler sin siste tur første oktober

Styret i Tollpost Globe vedtok i dag å avslutte samarbeidet med containerbåten MS «Tege».

Styret i Tollpost Globe vedtok i dag å avslutte samarbeidet med containerbåten MS «Tege».

«Tege» transporterer årlig 20.000 containere med gods fra jernbanestasjonen i Bodø og videre med skip nordover. Uten frakteskipet vil det bli 6.000 flere vogntog på nordnorske veier årlig.

Tre ganger i uka tar frakteskipet turen langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark med varer sørfra. Fra første oktober er ruten som kalles Nord-Norge-linja historie for denne gang.

– Styret i Tollpost Globe har vedtatt at vårt samarbeid med container båten MS Tege skal avsluttes fra første oktober i år, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole Hagen i Tollpost Globe.

Nord-Norge-linjen transporterer årlig 20.000 containere med gods fra jernbanestasjonen i Bodø og videre med skip nordover. Uten «Tege» vil det bli 6.000 flere vogntog på nordnorske veier årlig.

Tyngdepunktet av trafikken vil nå bevege seg lenger nord. Store deler av varene vil fraktes med tog til Narvik og distribueres nordover derfra med vogntog.

Finnes ingen alternativer

Den administrative ledelsen i selskapet hadde i forkant av dagens styremøte lagt fram et beslutningsgrunnlag hvor de så på hvilke måter frakteselskapet kunne forsyne Nord-Norge i framtiden. «Tege» ble veid og funnet for lett.

– Investeringer i «Tege» fremstår som et kostnadskrevende alternativ fordi det er en gammel båt. Vi har ikke fått noen konkrete alternativer om en ny og mer moderne båt hvor flere av aktørene går sammen om en felles løsning.

Han sier Tollpost Globes analyser tilsier at kundene vil få minst like god service og kvalitet selv om Nord-Norge-linjen nå legges ned.

– Varene vil leveres med høyere frekvens siden «Tege» kun går tre dager i uken. Våre kunder vil også få lavere kostnader totalt fordi vi får en jevnere produksjon som følge av bedre regularitet og fremføring.

Skuffet

Havnesjef i Bodø, Ingvar M. Mathisen reagerer med skuffelse på at Nord-Norge-linja nå legges ned.

– Dette er veldig skuffende. Godsruta har vært en suksess i 28 år, og nå går vi baklengs inn i fremtiden, sier havnesjefen til NRK.no.

Han har likevel forståelse for at Tollpost Globe må tjene penger og sier videre at Bodø havn nå vil samarbeide med kommunen og fylkeskommunen om opprettelse av en ny rute.

(Artikkelen fortsetter under)

Tege

Med nedlegging av Tollpost Globes containerrute fra Bodø til Alta, blir mer gods fraktet på veiene.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Et skrekkscenario

Også havnesjefen i Alta vil savne «Tege» dersom båten forsvinner.

– Det er et skrekkscenario at godstrafikken på veiene vil øke. Store deler av godset til Finnmark kommer inn via Alta, og store deler av det igjen fraktes av «Tege». Bare i Alta vil det bli 3000 nye kjøretøyer på veien, sa havnesjef Jens Petter Mathisen til NRK.no forrige uke.

Vil jobbe for godsruta

Den sterke veksten i tungtrafikk på veiene, gjør at regjeringen i forslaget til ny nasjonal transportplan vil ha mer av godset over på kjøl.

Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen besøkte Bodø i slutten av april for å diskutere Nord-Norge. Med seg i sekken hadde hun ingen redningspakke, men lovte penger til fylkeskommunene i nord slik at de sammen kan finne en løsning.

Tok uker i forveien snakket hun varmt om godslinjen.

– Dersom ruta legges ned er det ei trist utvikling. Det er det stikk motsatte av det regjeringen jobber for. Gjennom flere år har vi kuttet i kostnader og avgifter for til sammen 125 millioner til transportørene til sjøs. I tillegg har vi investert i sjøveien, og det gjør vi også gjennom Nasjonal Transportplan. Vi legger også fram en egen satsing knyttet nettopp opp til båttrafikken, sa kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen til NRK i april.