Uten dette lasteskipet spøker det for Nordlandsbanen

Uten det pensjonsklare lasteskipet «Tege» er det ikke lenger grunnlag for Nordlandsbanen. – Jeg frykter for banens fremtid, sier havnesjefen i Bodø.

Lasteskipet Tege

Lasteskipet «Tege» er livsnerven for godstransporten fra Nordlandsbanen og videre til Nord-Norge. Men snart går skipet av med pensjon.

Lasteskipet «Tege» spiller en nøkkelrolle i godstrafikken inn og ut av Nord-Norge.

Ingvar M. Mathisen

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen frykter for Nordlandsbanens fremtid.

Tre ganger i uka tar den turen langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark med varer sørfra.

Men nå er havnedirektøren i Bodø bekymret for fremtiden til lasteskipet som snart er klar for pensjonistenes rekker. Ingen «Tege», ingen Nordlandsbanen, frykter han.

– Dette skipet tar 50 prosent av alt godset som går nordover. Forsvinner dette, må togtilbudet reduseres kraftig, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

– Med den reduserte frekvensen er det ikke grunnlag opprettholde godstransport på Nordlandsbanen. Da er det veien som er alternativet, fortsetter han.

Tog og skip hånd i hånd

Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er avhengig av å frakte gods for å overleve. Passasjertrafikken er en bonus.

For tog og skip henger tett sammen. Halvparten av varene som går med Nordlandsbanen fraktes videre nordover fra Bodø med containerbåten «Tege».

Og da blir det et problem at eieren, Tollpost Globe, vil ta skipet ut av trafikken om et par år.

– Den har gått i trafikk siden 1984 og begynner å nærme seg pensjon, sier markedsdirektør i Tollpost Globe, Ole A. Hagen.

Men selskapet vil ikke ta risikoen alene med å kjøpe et nytt skip til flere hundre millioner kroner.

Elisabeth Enger

Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

– Vi ser at transportbransjen som er så konkurranseutsatt ikke kan klare dette alene, sier Hagen.

– Godset er grunnlaget

Også hun som har ansvaret for jernbanelinjene mener Nordlandsbanens fremtid avhenger av skipsruta. Og ser at en slik investering kan være for stor for et enkelt selskap.

– Jeg forstår at det er vanskelig og da mener jeg vi må ha en god dialog mellom interessene og staten, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Også hun ser at Nordlandsbanen henger i en tynn tråd uten et nytt «Tege» blir erstattet.

– Godstrafikken er selve begrunnelsen for Nordlandsbanen. Når vi først har den der, er en stadig økende passasjertrafikk en god bonus. Men det er godset som er grunnlaget.