Målselv: Fortsatt strid om eiendomsskatt

Lokalpolitiker Øyvind Tollefsen hevder politikerne i Målselv kan innføre bunnfradrag – hvis de vil.

Boligfelt i Målselv

Eiendomsskatten er fortsatt et hett tema i Målselv kommune.

Foto: Arild Moe / NRK

Eiendomsskatten diskuteres fortsatt i Målselv. I vinter fikk mange sjokk da de fikk regninger som var opptil 300 prosent høyere enn tidligere. Så satte kommunestyret ned promillesatsen litt, og opprører roet seg noe. Men ett tiltak politikerne ikke ville bruke, var å innføre bunnfradrag på den takserte verdien.

Øyvind Tollefsen

Øyvind Tollefsen er vara for SV i dagens kommunestyre i Målselv, men egentlig er han medlem av partiet Rødt.

Foto: Arild D. Moe

Øyvind Tollefsen er vara for SV i dagens kommunestyre i Målselv, men egentlig er han medlem av partiet Rødt. På folkemøtet om eiendomsskatten på Rundhaug i mars snakket han om å gjeninnføre bunnfradraget som han mener gir den beste sosiale virkninga. Nå har Tollefsen sjekket hva Bodø kommune har gjort. Det er den andre nordnorske kommunen der eiendomsskatt har vært et hett tema i vinter. Bodø har funnet en annen tolkning av loven om eiendomsskatt som sier at dersom "det er til gunst – altså fordel – for skattyterne", kan bunnfradraget innføres eller økes i løpet av året.

Rådmann Hogne Eidissen i Målselv ga politikerne råd om ikke å innføre bunnfradrag. Han viser til Kommunens interesseorganisasjon, KS.

– Vi har henta informasjon fra KS, og det er det vi har forholdt oss til, sier Eidissen til NRK.

Beklager hvis noe er feil

Leder av sakkyndig nemnd, Ole K. Andreassen viste i et tidligere intervju med NRK til eiendomsskatteloven og hvorfor taksering bare skjer ved at taktfolkene ser på husene utvendig, altså at de ikke går inn og ser på standard. Det står ikke i loven, har NRK fått kommentar om fra en nabokommune til Målselv.

Hvis man går inn på Målselv kommunens nettside og vedtektene for arbeid med eiendomsskatten, står det ikke noe konkret der om hvordan takstfolkene skal jobbe.

I en kommentar nå beklager Ole. K. Andreassen hvis han har tatt feil. Men han viser til den praksisen som har utviklet seg i kommunene, og mener det ville kostet mye mer å få utført taksering dersom takstfolkene også skulle inn i husene. Uansett er det 80 prosent av omsetningsverdien Målselv har lagt seg på, når man har taksert en bolig.

Neste uke tar den sakkyndige nemnda i Målselv fatt på behandlinga av de mange hundre klagene på eiendomsskatten.