– Vi oppdager stadig nye fjell som beveger seg

Geologer som kartlegger farlige fjellpartier i Norge oppdager stadig nye farer.

Nordnesfjellet overvåking

Fjellmassivet i Nordnesfjellet beveger seg med mer enn fem centimeter i året og ville kunne gi en 45 meter høy tsunami dersom katastrofen først inntreffer. Fjellet overvåkes nøye til enhver tid.

Foto: Joni Albert Saijets

Flere steder i landet står store fjellparti i fare for å rase ut og skape tsunamier. Dette vet vi fordi geologer har kartlagt områdene.

Men det er ikke alle fjellpartier i Norge som er undersøkt ennå. I disse dager er det nye fjellpartier i Nord-Troms som blir kartlagt før turen går til Sør-Troms og Vestlandet.

– Vi tar flybilder av fjellområder først, og hvis vi ser tegn til at fjellet er i bevegelse gjør vi grundigere undersøkelser. Underveis i kartleggingen oppdager vi stadig nye fjell som er i bevegelse som vi ikke var klar over på forhånd. På bildene ser vi i tillegg antydninger til mange fjell som muligens er i bevegelse, forteller prosjektleder Martina Böhme i Norges Geologiske Undersøkelser (NGU).

– Sjansene er store for enda flere nye funn

Tegnene geologene ser etter på flybildene er sprekker eller høy steinsprangaktivitet i fjellet.

– Det kan også være at vi ser at et fjell skiller seg ut med andre faktorer. Den nordlige delen av Troms er stort sett kartlagt, så der er ikke sjansene like store for at vi oppdager nye farer nå. Men når vi går i gang med Sør-Troms og Sogn og Fjordane neste uke er sjansene for enda flere nye funn store, sier Böhme til NRK.

I slutten av august skal geologene i gang med kartlegging i Møre og Romsdal.

Et av fjellene med størst fare for ras er Nordnesfjellet i Kåfjord i Nord-Troms, der sprekkene utvider seg med opptil fem centimeter hvert eneste år. Men det er ikke bare Nordnesfjellet som rører på seg.

krekkscenario Lyngen

Hvis Nordnesfjellet raser ut kan det i verste fall skape en 45 meter høy flodbølge. Mesteparten av kommunesenteret Lyngseidet blir liggende under vann.

Foto: Fylkesmannen i Troms

– Over 100 ustabile fjell bare i Troms

Geolog og prosjektleder Martina Bøhme forteller at istiden førte til at fjell og daler ble brattere og la igjen flere ustabile fjellpartier.

– Det er litt over 100 ustabile fjell bare i Troms, men det er mange flere som har en lavere farlighetsgrad enn de 100, sier Bøhme til NRK.

Det er NVE som har gitt Norges Geologiske Undersøkelser i oppdrag å kartlegge rasfaren i Troms og tre fylker på Vestlandet. For å se om fjellene beveger seg bruker geologene blant annet GPS.

– Det ligger bebyggelse i nedslagsområdet, og da må det igangsettes målinger av bevegelsene. Dette er for å sikre bebyggelsen og folk som bor der. Planen er at vi skal være ferdige med det meste av feltarbeidet i nordlige deler av Troms i år. Det gjenstår fremdeles store deler av Sør-Troms, forteller Bøhme.

Det er uklart når resultatet av kartleggingen av de nye områdene blir klare, men Bøhme sier at de nok ikke blir ferdige i år.

Se video av hvordan Nordnesfjellet i Troms overvåkes:

Overvåkingen av Nordnesfjellet

– Ingen vet når det vil skje

I 2013 ble beredskapsøvelsen Barents Rescue arrangert. Mannskaper fra fire land deltok i øvelsen, som tok utgangspunkt i en reell fare i Troms.

På Nordnesfjellet er det avdekket at en enorm steinblokk er i ferd med å løsrive seg fra fjellet. Måleinstrumenter er satt på plass for å gi et forvarsel når det oppstår fare for at steinblokken raser ut.

– Det kan skje nå, eller om 50 år, eller om 1.000 år. Ingen vet. Men av og til må vi prøve ut store katastrofescenarioer i virkeligheten, sa direktør Per Brekke i Direktoratet for sikkerhet og beredskap da øvelsen foregikk.

Andre fjellpartier i landet som holdes et tett øye med er Mannen i Romsdalen, Heggurda ved Tafjorden og Stampa i Sogn og Fjordane.

Se bilder av farlige fjell i Norge: