NRK Meny
Normal

Kan raseres av ti meter høy bølge

Ordføreren i Storfjord ber staten om økonomisk hjelp til å være forberedt den dagen Nordnesfjellet raser ned i fjorden.

Storfjorden

En opptil ti meter høy bølge kan treffe Skibotn i en rasende fart når deler av Nordnesfjellet raser ned i fjorden.

Foto: Henny Valderhaug Olsen

– Det ligger store utfordringer i overvåkingen av Nordnesfjellet. Vi bruker utrolig mye energi i kommuneapparatet til å håndtere disse utfordringene og å lage beredskapsplaner. Det betyr store ekstrakostnader for kommunene. Derfor må staten inn og overta disse kostnadene, sier ordfører Sigmund Steinnes.

Nye oppskyllingsberegninger hvis Nordnesfjellet raser ned i Lyngenfjorden, viser negativt for Kåfjord og Storfjord. Dette innebærer at kommunene må jobbe utifra de nye tallene.

Skibotn har fått oppjustert bølgehøyde på opptil 10 meter, fra fem meter tidligere.

– Vi må få statlig hjelp til å dekke disse kostnadene. Tre småkommuners økonomi kan ikke være avgjørende i forhold til varslingsplaner, beredskapsplaner og overvåkning av Nordnesfjellet. Her må staten inn i større grad, understreker Steinnes.

– Store flodbølger

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt og påvist (ekstern lenke) en rekke ustabile fjellparti i Troms fylke. Ved en rekke steder er det også funnet aktiv bevegelse, og de største målte bevegelsene skjer ved Nordnes i Lyngenfjorden.

Ved Jettan (Nordre Nordnes) er det store bevegelser i et fjellparti som kan omfatte 12-22 millioner m3. Alle periodiske og kontinuerlige målinger bekrefter at deler av området beveger seg over 5 cm/år (5-9 millioner m3).

Det er en svak indikasjon på at bevegelsene har økt de siste årene. Det ser ut til at bevegelsene er styrt av temperatur og det konkluderes med at frost og permafrost kan være viktig for stabiliteten i området.

– Vi har hatt en grei dialog så langt med regjeringen og departementet. Den må vi bare fortsette med. Nå kommer jo Barents Rescue og da vil det bli satt et større fokus på de utfordringene vi har. I denne sammenhengen kan vi også foklare behovet for at staten overtar det økonomiske ansvaret, forklarer Steinnes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nordnesfjellet

Norges geologiske undersøkelser har satt opp måleinstrumenter oppe på Nordnesfjellet.

Foto: Tor Even Mathisen

Store fjellskred vil lage store flodbølger, som vil true mange bebygde områder rundt fjorden, samt europavegen. Et ras vil kunne ramme de fleste lavereliggende områder i Storfjord, Lyngen, Kåfjord og kanskje også Nordreisa kommune.

Fjellpartiet i bevegelse på Nordnes er på opp mot 22 millioner kubikkmeter. Målinger viser at bevegelsene er på ca. 4-5 centimeter hvert år. Her er det funnet sprekker som tydelig viser bevegelser de seinere år.