NRK Meny
Normal

Bekymret for om unge flyktninger får hjelpa de trenger

Fylkesmannen er usikker på om alle Troms-kommunene klarer å gi det han kaller verdens mest enslige barn og unge den hjelpa de trenger.

Unge flyktninger

Fylkesmannen er bekymret for om mindreårige flyktninger får et godt nok tilbud når de kommer til Troms.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Allerede i dag sliter barnevernet i en del tromskommuner med å oppfylle kravene i barnevernloven. Og det er situasjonen før de skal ta imot enslige mindreårige asylsøkere.

Derfor er fylkesmann Bård Pedersen usikker på om kommunene klarer å gi det disse barna den hjelpa de trenger.

– Det er et faktum at de ulike kommunene har ganske ulike forutsetninger for å ivareta så mange mindreårige asylsøkere, sier han.

Ifølge Pedersen har det over lang tid vært en urovekkende utvikling i barnevernet i Troms, ved at det har blitt stadig flere fristoversittelser og færre avsluttede saker.

– Det er en utfordring når man plutselig får mange flere å ivareta – barn og unge som må betegnes som verdens mest enslige.

– Krever mye av tjenestene

Bård Pedersen, fylkesmann

Fylkesmann i Troms Bård Pedersen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Tall fra første halvår i år viser at tromskommuner brøt fristen for undersøkelser i 22 prosent av barnevernsakene. I landet for øvrig var tallet ni. Noen kommuner sliter mer enn andre, men tar likevel imot mindre enslige asylsøkere.

– Det har nå kommet mottak i Målselv, Skånland, Kvæfjord, Ibestad og Tromsø, kommuner som i utgangspunktet ikke har den beste historikken på utviklingen innenfor barnevernet. Det er positivt at de har kapasitet til å gi flyktninger tak over hodet, men når det er snakk om mindreårige asylsøkere kreves det veldig mye mer av tjenestene, sier Pedersen.

Ungdomsrådet i Tromsø er enig med fylkesmannen, rådet har tidligere sagt til NRK at de mener enslige mindreårige flyktninger i byen ikke får et godt nok tilbud.

– Ungdomsrådet har tatt opp problemene rundt mindreårige flyktninger i møte med leder for flyktningtjenesten, barnevernet, og byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn. Ingenting har skjedd, og ansvaret ligger hos politikerne, sa nestleder Astrid Johannessen den gangen.

Barnevernloven gjelder for alle

De siste tallene NRK har fått fra Utlendingsdirektoratet viser at Troms har tatt imot 144 enslig mindreårige asylsøkere. Bare fire barn er under 15 år, de andre er mellom 15 og 18. Ifølge fylkesmannen er det for øyeblikket 26 enslig mindreårige flyktninger under 15 år i fylket.

Barnevernloven er klar på at loven gjelder for alle barn i Norge, noe ikke mindre enn tre direktorater har påpekt i brev til alle kommunene:

«Barn i asylsøkerfasen har rett til å få vurdert sine behov for tiltak etter barnevernloven. Dette gjelder selv om barnet har tilbud om opphold i asylmottak eller omsorgssenter».

Pedersen peker på at enkelte kommuner og miljøer i Troms har lang erfaring med mindreårige asylsøkere, noe Salangen trolig er beste eksempel på.

– Jeg håper kommuner som har med mindre forutsetninger for å ta imot mindreårige asylsøkere kan lære av kommuner som er gode på dette.