Barneombudet: – Vi må vurdere flyktningleire på norsk jord

Barneombudet er bekymret over måten barn og mindreårige enslige asylsøkere blir mottatt på i Norge, og mener regjeringen må trykke på katastrofeknappen.

Barneombud Anne Lindbo

Barneombud Anne Lindboe mener alle tiltak må vurderes når flyktningkrisen nå også har nådd Norge.

Foto: BArneombudet

– Den humanitære situasjoner er nå så prekær, særlig for mindreårige, at vi må vurdere alle tiltak som kan avhjelpe situasjonen, sier Barneombudet Anne Lindboe, til NRK.

Humanitær krise

Barneombudet krever strakstiltak av statsminister Erna Solberg.

– Jeg vil si til henne at vi må møte folk på flukt på en mer verdig måte enn den ankomsten de får i Norge i dag. Så nå håper jeg regjeringen prioriterer ressurser og bruker den kunnskapen vi har, til å få på beina et godt mottakssystem slik at de som kommer føler seg velkomne, og at de får i varetatt sine grunnleggende menneskerettigheter. For det får de ikke i dag, sier Lindboe.

Hun innkalte i dag til et hastemøte klokken 12 for å mobilisere til handling.

Uttalelse fra Barneombudet og hjelpeorganisasjoner

I en felles uttalelse krever flere hjelpeorganisasjoner og Barneombudet at «regjeringen umiddelbart iverksetter ekstraordinære tiltak av en mer helhetlig karakter».

Møtet førte til at Norsk Folkehjelp, Redd Barna, NOAS og Amnesty International, skrev under på en felles uttalelse til den norske regjeringen, om umiddelbart å iverksette «en helhetlig beredskapsplan, for å få slutt på den uverdige situasjonen mennesker på flukt nå blir møtt på når de kommer til Norge».

– Vi har store hjelpeorganisasjoner her i Norge som har et godt apparat til å hjelpe flyktninger utenfor Norge. Nå mener jeg at regjeringen og vi må sette oss sammen og vurdere om vi også skal opprette flyktningleire her hjemme, sier Lindboe.

Barneombudet er bekymret over måten barn og mindreårige enslige asylsøkere blir mottatt på i Norge, og mener flyktningsituasjonen må anses som en akutt humanitær krise også her.

Barneombud Anne Lindboe mener det sprengte mottaksapparatet ikke ivaretar flyktningenes grunnleggende behov. Foto: Helge Tvedten, NRK

Barneombudet er ikke i tvil om at situasjonen må kalles en humanitær krise, nå også i Norge.

– Med så mange som ankommer hit og med et så dårlig mottaksapparat på plass, så mener jeg nå at regjeringen må trykke på katastrofeknappen, sier Lindboe.

I uttalelsen til regjeringen heter det at «myndighetenes respons har så langt vært fragmentert og er ikke dimensjonert til å håndtere de akutte problemene systemet står overfor».

– Bekymret

Hun påpeker at det sprengte mottaksapparatet ikke ivaretar grunnleggende behov.

– Jeg er bekymret for mottaksforholdene for små og enslige mindreårige som kommer, og for så vidt også for voksne, fordi vi har et veldig fragmentert system som ikke sikrer deres grunnleggende menneskerettigheter, slik som retten til god helsehjelp, rett til god omsorg, og trygghet, sier Lindboe.

Barneombudet og Amnesty International i krisemøte

Barneombudet Anne Lindboe holdt i dag krisemøte om flyktningsituasjonen sammen med norske hjelpeorganisasjoner. Her er hun i diskusjon med generalsekretær Jan Peder Egenæs, fra Amnesty International, Norge.

Foto: Martin Fjørtoft / NRK

Barneombudet mener for mye er basert på frivillighet og at det blir for mye «klatting» for å få systemet til å fungere ved ankomst.

– Og så er det et problem når disse skal over til mottak. Veldig mange enslige mindreårige stues sammen uten kompetanse og nok voksne til å ivareta deres behov, og det er alvorlig, sier Lindboe.

– Folk trenger mat, et sted å sove, de trenger trygghet, de trenger omsorg, de trenger noen som gir dem informasjon på eget språk. For at alle skal bli mottatt på en god måte, så kan en flyktningleir godt være en måte å løse dette på.

Solberg: – Ingen god løsning

Statsminister Erna Solberg mener ikke flyktningleire på norsk jord er et riktig tiltak.

– I Norge har vi en type klima, og når vinteren nærmer seg synes jeg ikke flyktningleire er svar på den situasjonen vi får. Vi må fortsatt jobbe med å bedre forholdene gjennom vanlige asylmottak, sier Solberg til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger