Ungdomssenter får drifte videre etter trusler om stenging

Salangen omsorgssenter KOA, får beholde sin godkjenning som tiltak for unge asylsøkere. Det er nå avgjort av Bufetat i samråd med Fylkesmannen.

Guttebein på Mysebu ankomsttransitt

Bufetat vurderte å trekke godkjenningan for KOAs omsorgssenter i Salangen, på grunn av gjentatte lovbrudd og mangelfullt tilbud. Illustrasjonsbilde.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Etter et tilsynsbesøk av Fylkesmannen i september, vurderte Bufetat å trekke tilbake godkjenningen til det private omsorgssenteret, på grunn av det ble avdekket gjentatte lovbrudd og mangelfullt tilbud.

Måtte innfri flere krav til tiltak

For å unngå nedleggelse måtte senteret gjennomføre sju tiltak til forbedringer innen 9. desember. Noen av de viktigste punktene var at omsorgssenteret skal ha en forsvarlig ledelse på plass, og etablere kommunikasjon og samarbeid med kommunen og BUP. Dette har senteret klart å innfri, bekrefter en fornøyd avdelingsdirektør i Bufetat Region Nord, Bente Henriksen.

– Omsorgssenteret har virkelig jobbet hardt for å innfri kravene. Det er både vi og Fylkesmannen glade for, sier hun.

Viktig for barna

Bente Henriksen

Avdelingsdirektør i Bufetat avdeling Nord, er glad for at Salangen omsorgssenter kan driftes videre.

Foto: Privat

Avdelingsdirektøren mener det er spesielt gledelig med hensyn til ungdommene som bor på omsorgssenteret, at senteret får drifte videre.

– For barna og ungdommene som bor der er det fint at ting er på plass. De trenger ikke flytte, tilværelsen blir stabil og forutsigbar, og de kan bli i kommunen inntil videre tiltak blir bestemt.

Lettet og stolt

Jan André Hansen, direktør for KOA ungdomstiltak, sier det har vært krevende å innfri alle kravene på så kort tid, men at de nå er både glade og lettet.

– Det var mye papirer som måtte skaffes til veie, og det er krevende i en ellers travel hverdag. Jeg er stolt over at vi kom i mål, sier han.

Vil bli fulgt opp

Bente Henriksen sier hun føler seg trygg på at dette vil gå bra, men at de uansett vil ha en tett oppfølging av omsorgssenteret.

– Vi tenker å foreta et kontrollbesøk allerede i månedsskiftet januar/februar. Etter det vil vi jevnlig sjekke om de opprettholder kravene til kvalitet, sier avdelingsdirektøren i Bufetat, Bente Henriksen.