KOA tar tak etter trusler om stenging: – Vi er opptatt av å ta vare på barna

KOA ungdomstiltak styrker ledelsen ved senteret umiddelbart, og jobber på spreng for å unngå at boligen til 18 mindreårige asylsøkere blir lagt ned.

Fotballspill Mysebu ankomsttransitt

Illustrasjonsfoto. Ungdommene i Salangen har blant annet fortalt at de voksne ikke var tilgjengelige, og at de ikke fikk nødvendig klær og utstyr som de etterspurte.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

NRK har tidligere denne uken fortalt om barnevernsinstitusjonen for mindreårige asylsøkere i Salangen, KOA ungdomstiltak, som ikke har gitt forsvarlig omsorg til beboerne.

Både Fylkesmannen og BUF-etat har hatt tilsyn ved det privateide omsorgssenteret, og konkludert med at de har brutt loven gjentatte ganger, og gir et mangelfullt tilbud til ungdommene.

De konkluderte med flere brudd på barnevernsloven, knyttet til omsorg og behandling. I tillegg fant de betydelige svakheter hos ledelsen og personalet.

BUF-etat satte en frist til 9. desember med å innfri kravene for å drive et slikt senter. Klarer ikke KOA det, trekker de godkjennelsen.

– Vi har gjennomført en egen internkontroll, og vi vil gå inn og styrke ledelsen i tiden framover, sier divisjonsdirektør i KOA, Jan André Hansen.

Han sier de har jobbet med å rette opp i avvikene som foreligger etter hvert som rapportene har kommet.

– Vi er opptatt av å ta vare på barna, og selvfølgelig de ansatte.

– Hva synes du om situasjonen som har oppstått?

– Jeg var ikke forberedt på det. Det er ikke noe hyggelig at man får rapporter som sier noe om at vi ikke leverer god nok kvalitet på vårt omsorgssenter. Men vi skal ha alt på plass innen fristen, sier Hansen.

Sendte bekymringsmelding

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo er opptatt av at alle innbyggerne i kommunen har det bra.

Fylkesmannen har fra før tilsynet ble gjennomført mottatt to bekymringsmeldinger rundt forholdene for barna på omsorgssenteret. Den ene kom fra barnevernstjenesten, den andre fra Salangen kommune.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo sier de som vertskommune er opptatt av at alle som bor i kommunen skal ha det trygt og godt.

– Når det stilles spørsmålstegn med drifta til et privat omsorgssenter er det viktig for oss at de tar tak, så vi vet med sikkerhet at ungdommene som bor der har det like trygt som andre unger som lever og bor i Salangen, sier Prestbakmo.

– Vi er opptatt av å levere gode skole- og helsetjenester til barna. Vi har ytret bekymringer knyttet til drift, og det er blant annet derfor denne saken tas tak ifra Fylkesmannen og BUF-etat.

Forventer lovlig drift

Salangen har drevet med bosetting og asylmottak siden 1989. Det har bidratt til nye arbeidsplasser, mangfold og aktiviteter i kommunen, og også bedring av den kommunale økonomien.

– Jeg forventer at KOA ordner opp, og leverer tjenester så disse ungdommene får det de skal ha. Det er utrolig viktig for oss at de gjør det med de krav til godkjenning som dem har, og i forhold til lovverket, sier Prestbakmo.