Demenssyke Ragnhild ble flyttet fra sykehjem til omsorgsbolig: – Verken verdig eller forsvarlig

Pårørende til Ragnhild som er demenssyk har klaget på at hun ble flyttet fra sykehjem til omsorgsbolig. Nå får de støtte av Fylkesmannen i Finnmark, som konkluderer med at tilbudet kommunen gir verken er verdig eller forsvarlig.

Ble flyttet fra sykehjem til omsorgsbolig

Pårørende til demenssyke Ragnhild, Mona Lill Jessen, er veldig glade for støtten de får fra Fylkesmannen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Satsing på omsorgsboliger i stedet for sykehjem kan gi Tana kommune en baksmell. Fylkesmannen pålegger nå kommunen å gi Ragnhild tilbake institusjonsplassen hun hadde tidligere.

Det har de pårørende kjempet for i et halvt år.

– At Ragnhild nå får en institusjonsplass, er vi veldige glade for. Men vi må også tenke på at alle beboerne som ble tvangsflyttet, hadde institusjonsplass før de kom hit. Det var neppe tilfeldig. De hadde et omsorgsbehov som tilsa at de skulle ha det, forteller pårørende, Mona Lill Jessen til NRK.

Jessen er spent på hva som skjer videre.

– Hvordan Tana kommune skal løse dette, er vi veldige spente på, sier hun.

Satsing på omsorgsboliger i stedet for sykehjem kan gi Tana kommune en baksmell.
Pårørende til en pasient med demens har klaget på flytting fra sykehjem til omsorgsbolig.
Nå får de støtte av Fylkesmannen i Finnmark, som konkluderer med at tilbudet kommunen gir verken er verdig eller forsvarlig.

FOTO: Arnstein Jensen/NRK

– Vi ser at mange kommuner prøver å spare penger

Pårørendegruppa på demensavdelinga ønsker at Tana gjør avdelinga om til sykehjem. De mener Fylkesmannen vedtak om at dagens tilbud ikke er verdig, også må bety at deres nære fortjener bedre.

– Vi ser det på den måten at det skulle vært likt for alle som er her. Det er ikke forskjell på dem. De kan ikke være i en omsorgsbolig, de er alle pleiepasienter, sier pårørende på demensavdelinga, Ivar Iversen.

Pensjonistforbundet har ingen total oversikt over hvor mange slike klager de får i året, men forteller at de får mange klager fra hele landet.

– Vi ser at mange kommuner prøver å spare penger på å legge ned sykehjem til fordel for omsorgsboliger, sier Tone Bye som er rådgiver i Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet er helt enig med Fylkesmannens vurdering.

– Eldre med langt framskreden demens bør ha et tilbud med tilsyn og pleie 24 timer i døgnet, sier Bye til NRK.

– Det er en sak som er under vurdering

Tana kommune veit ikke om de nå må bruke mer penger på eldreomsorgen, men de utelukker ikke at de nå må gjøre om omsorgsboliger til sykehjem.

– Det er en sak som er under vurdering fra tidligere. Vi har hørt om ønskene tidligere, og det vil selvsagt bli vurdert uten at vi vet hva det vil innebære, sier fungerende rådmann i Tana, Øystein Somby-Solaas.

Hva som vil skje med de demenssyke i Tana er fortsatt uklart, men de pårørende ser lysere på situasjonen enn på lenge.

– Etter å ha lest brevet fra Fylkesmannen er jeg svært optimistisk til at de kommer til å omgjøre dette, avslutter pårørende Ivar Iversen.

Øystein Somby-Solaas

Fungerende rådmann i Tana, Øystein Somby-Solaas, sier dette er en sak som er under vurdering.

Foto: Arnstein Jensen / NRK