NRK Meny
Normal

Bondelaget: – Ingen tragedie om gården blir solgt

Bondelaget i Telemark gir sin fulle støtte til Fylkesmannen i Telemark, som sier nei til å dele en familiegård i Hjartdal i to.

Solvor Mowinckel Småkasin

FRITIDSBOLIG: Etter bestemorens død har familien brukt gården som fritidsbolig. På tunet står det flere verneverdige bygninger som trenger opprusting.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Vi er helt enige med Fylkesmannen. Landbrukets virksomhet har i alle år vært å ha alle tilgjengelige ressurser på gården, slik at de kan brukes. Mangfoldet er det landbruket har bestått av i alle tider, og slik bør det også være framover, sier leder av Telemark Bondelag, Aslak Snarteland til NRK.

Aslak Snarteland

Aslak Snarteland i Telemark Bondelag gir sin fulle støtte til Fylkesmannen.

Foto: Marie Roksund / NRK

I 1987 arvet Solvor Mowinckel Småkasin gården i Hjartdal sammen med broren Ole Einar. Foreldrene reiste opp i et småfly over Mælefjell for å lete etter sau. De kom aldri tilbake.

Søskenparet vokste opp sammen med bestemoren, som ble boende på gården til hun døde i mars 2017. Nå vil de to dele eiendommen, så Solvor kan ta med seg familien og flytte hjem til den fraflyttingstruede kommunen.

Kommunen er positive, men Fylkesmannen sier nei.

For Solvor Mowinckel Småkasin er det uaktuelt at hun skal overta alt, mens broren kun får bruksrett til deler av eiendommen. Det er heller ikke aktuelt å selge gården.

– Det er noe med det eierskapet, å føle at man sitter igjen med noe av arven vår. Vi har ingenting annet igjen, og det er vondt at noen skal sitte og bestemme hvordan vi skal gjøre det.

Til Stortinget

Snarteland ser at denne ordningen ikke passer for familien, men sier at de også har et lovverk de må forholde seg til.

– Derfor må vi behandle alle likt, og sånn er det bare.

– Fylkesmannen sier i sin avgjørelse at de frykter presedens. Gjør dere i bondelaget også det?

– Ja, vi frykter det. Om vi deler jord og skog vil skogen bli betraktet som ren utmarkseiendom. Da er det en del regler som slår inn, og som vil være uheldige. Det vil også skape presedens for andre. Det er veldig mange som er ute etter fritidseiendommer uten jordbruk og hus på. De har litt andre interesser enn å drive matproduksjon, drive gårdsbruk og sikre bosetting i distriktene.

Fjorårets befolkningsvekst var den laveste i Norge siden 2005. Hjartdal kommune har i dag 1585 innbyggere, det laveste folketallet registrert i historisk tid. Det er derfor et uttalt mål for kommunen å øke befolkningen.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud vil nå ta saken til Stortinget.

Sammen med ordføreren i Hjartdal, Bengt Hallvard Odden vil jeg ta initiativ til et møte med landbruksminister Jon Georg Dale om saken.

Solvor og Erik Mowinckel Småkasin

Solvor, Erik og tvillingene Gisle og Saga (3 måneder) er klare til å melde flytting så fort delingen av gården er i orden. Familien på fire vil være et verdifullt tilskudd i en kommune preget av fraflytting.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Én bør eie

Aslak Snarteland i Telemark Bondelag har et råd å komme med til familien.

– Det er ingen stor skam å måtte selge en eiendom til noen som gjerne vil både drive og bo der. Det er også en løsning her. Jeg skjønner at det er følelser med i bildet her, men det å se at eiendommen blir drevet skikkelig er også en stor glede, selv om det er i andres hender.

Deling av landbrukseiendommer til behandling hos fylkesmennene i Norge

År

Behandlede saker

Omgjorte saker

2005

9

6

2006

11

7

2007

14

8

2008

25

12

2009

28

21

2010

19

18

2011

28

18

2012

36

23

2013

24

15

2014

6

3

2015

13

8

2016

14

5