Nektes å dele familiegården

HJARTDAL (NRK): Hjartdal kommune har nå det laveste antall innbyggere i historisk tid. I Oslo sitter Solvor og familien klare til å pakke sakene, og flytte til gården hun arvet som barn. Det har Fylkesmannen sagt nei til.

Solvor og Erik Mowinckel Småkasin

Solvor, Erik og tvillingene Gisle og Saga (3 måneder) er klare til å melde flytting så fort delingen av gården er i orden. Familien på fire vil være et verdifullt tilskudd i en kommune preget av fraflytting.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Solvor Mowinckel Småkasin

Solvor, Ole Einar og bestemoren avbildet foran familiegården i Hjartdal. Bestemoren tok seg av de to søsknene, som ble gårdeiere i en alder av 4 og 7 år.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

I 1987 arvet Solvor Mowinckel Småkasin gården i Hjartdal sammen med broren Ole Einar. Foreldrene reiste opp i et småfly over Mælefjell for å lete etter sau. De kom aldri tilbake.

Søskenparet vokste opp sammen med bestemoren, som ble boende på gården til hun døde i mars 2017. Nå vil de to dele eiendommen, så Solvor kan ta med seg familien og flytte hjem til den fraflyttingstruede kommunen.

Kommunen er positive, men Fylkesmannen sier nei.

Erik og Solvor Mowinckel Småkasin

Erik og Solvor er begge glad i friluftsliv, gjerne av det bratte slaget. De mener Hjartdal har et stort potensial for både skikjøring, toppturer, klatring og sykling. I tillegg renner en av landets mest kjente padleelver gjennom kommunen.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Føler seg overkjørt

Bengt Halvard Odden

Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal føler seg overkjørt av Fylkesmannen og liker dårlig at lokaldemokratiet blir satt til side.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune er skuffet.

– Vi føler at lokaldemokratiet blir satt helt til side. Og at våre vurderinger, som tross alt sitter tett på og kjenner området det er snakk om, blir overstyrt på av Fylkesmannen.

Fjorårets befolkningsvekst var den laveste i Norge siden 2005. Hjartdal kommune har i dag 1585 innbyggere, det laveste folketallet registrert i historisk tid. Det er derfor et uttalt mål for kommunen å øke befolkningen.

– Utvalget så at dette var en sak som helt åpenbart verken ville skape presedens eller ha negative konsekvenser for Hjartdal kommune og sa til slutt ja til deling, sier ordføreren.

Solvor og Erik Mowinckel Småkasin

Ordfører Bengt Halvard Odden (t.v.) støtter familiens ønske om å flytte til Hjartdal og sier han vil følge saken helt til topps. I første omgang blir Fylkesmannens vedtak anket til Landbruksdirektoratet.

Foto: Petter Melsom / NRK

Staten sier nei

I 2013 ble det gjort endringer i jordlovens § 12 som handler om deling av jordbrukseiendommer. Endringene åpner for å legge større vekt på hensynet til bosetting i fraflyttingstruede kommuner.

Helge Nymoen

Landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark sier hensynet til bosetting i kommunen blir brukt som argument i altfor mange delingssaker.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark er bekymret for ressursene i landbruket. Han sier denne saken er såpass spesiell at den kan skape presedens for andre delingssaker.

– I forbindelse med en slik deling som det er lagt opp til her, vil en del av ressursene forsvinne fra landbrukseiendommen og komme bort fra landbruket totalt sett. Derfor har vi grepet inn, sier han.

I praksis vil det si at Fylkesmannen er bekymret for at inntektsgrunnlaget for selve gården vil bli for lite etter delingen. Broren vil bruke sin del som fritidseiendom, mens Solvors familie planlegger å drive med gårdsturisme.

I 2016 hentet fylkesmennene i Norge inn i alt 14 saker som handlet om deling av eiendommer. I fem av sakene ble kommunenes vedtak gjort om. Se tabell:

Deling av landbrukseiendommer til behandling hos fylkesmennene i Norge

År

Behandlede saker

Omgjorte saker

2005

9

6

2006

11

7

2007

14

8

2008

25

12

2009

28

21

2010

19

18

2011

28

18

2012

36

23

2013

24

15

2014

6

3

2015

13

8

2016

14

5

Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratets rapport om Fylkesmannens praktisering av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven i 2016

Uaktuelt

Landbruksdirektøren mener hensynet til bosetting blir brukt som argument i altfor mange saker.

Solvor Mowinckel Småkasin

På kjøkkenveggen henger et bildet av Solvor, Ole Einar og bestemoren. Solvor er redd gården vil forfalle dersom familien ikke får dele eiendommen så hun og familien kan flytte inn.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Det er ganske greit å kunne ordne dette på andre måter med rettigheter for den andre, uten at du trenger å dele eiendommen, sier han.

For Solvor Mowinckel Småkasin er det uaktuelt at hun skal overta alt, mens broren kun får bruksrett til deler av eiendommen. Det er heller ikke aktuelt å selge gården.

– Det er noe med det eierskapet, å føle at man sitter igjen med noe av arven vår. Vi har ingenting annet igjen, og det er vondt at noen skal sitte og bestemme hvordan vi skal gjøre det.

Solvor Mowinckel Småkasin

Etter bestemorens død har familien brukt gården som fritidsbolig. På tunet står det flere verneverdige bygninger som trenger opprusting.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK