Færre folk gir tøffe tider i kommunene

BØ (NRK): Lavere innvandring og færre barn som fødes i Norge gjør at folketallet i flere kommuner vil gå ned i 2018. – En stor utfordring, mener forsker.

Kviteseid omsorgssenter

NEDGANG: I Kviteseid har antallet innbyggere gått ned fra 2.443 i 2016 til 2.405 ved utgangen av 2017.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Befolkningsveksten i Norge var på 38.500, eller 0,7 prosent, i 2017. Det er det laveste tallet siden 2005, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2018 vil befolkningsveksten bli lavere enn tidligere.

– Sentraliseringa fortsetter, og det betyr at mange kommuner må regne med en nedgang i folketallet, sier forsker Knut Vareide ved Telemarksforsking.

Negativ spiral

Knut Vareide, Telemarksforsking

Knut Vareide i Telemarksforskning sier det er stor psykologisk forskjell på en kommune i vekst, og en der folketallet synker.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Nedgang i antall innbyggere betyr mindre penger fra staten. Verst vil det gå ut over distriktskommuner der befolkningsveksten allerede er liten.

I følge forskeren er det stor psykologisk forskjell på en kommune i vekst, og en der folketallet synker.

– Det kan fort bli en negativ spiral med stadig færre barn på skolene og risiko for skolenedleggelser. Færre folk gjør at det ikke er behov for nye boliger i kommunen. Omsetningen til butikkene vil også gå ned. sier Vareide.

Han mener kommunene må fokusere mindre på drift av kommunen, og sette samfunns- og næringsutvikling på dagsorden i langt større grad enn før.

Ingen rask løsning

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen i KS sier det ikke finnes noen rask løsning på kommunenes utfordringer.

Foto: Johnny Syversen / KS

Leder Gunn Marit Helgesen i KS er enig i at kommunene må bli flinkere til å tenke næringsutvikling, men er klar på at det ofte er en tidkrevende prosess.

– Det er ikke noen «quick fix».

Hun sier det er mange elementer som må på plass for å gjøre en kommune attraktiv å bosette seg i.

– Det kan være god barnehagedekning, god skole, variert kulturtilbud, bredde i arbeidsmarkedet og et næringsliv som ønsker å etablere seg, sier hun.

Helgesen mener den lave befolkningsveksten fører til at politikerne må prioritere tøffere.

– På sikt vil dette få konsekvenser for hvordan vi jobber i kommunenorge. Vi må omstille oss.

Vil gjøre vondt

KS-lederen tror politikerne i landets kommuner er i stand til å gjøre prioriteringene som må til, men at det vil smerte.

– Vi er jo laget sånn at de fleste helst vil plusse på, bygge nye sykehjem og investere tungt. Når evnen til å bære disse kostnadene bli redusert, må man diskutere hva som er viktigst, sier hun.

– De politiske prioriteringene må man ta, og det må egentlig starte nå.

Befolkningsvekst 2015-2017

Beregnet folkemengde i Norge 31. desember

2015

2016

2017

Østfold

289.957

292.987

295.469

Akershus

594.493

604.119

614.327

Oslo

658.849

666.653

672.837

Hedmark

195.439

196.027

197.001

Oppland

188.903

189.381

189.897

Buskerud

277.425

279.691

282.086

Vestfold

244.727

247.012

249.296

Telemark

172.456

173.060

173.734

Aust-Agder

115.715

116.722

117.263

Vest-Agder

182.678

183.962

186.773

Rogaland

470.440

472.428

473.642

Hordaland

516.990

519.928

522.915

Sogn og Fjordane

109.609

110.338

110.094

Møre og Romsdal

265.188

266.325

266.858

Sør-Trøndelag

313.226

317.324

320.822

Nord-Trøndelag

136.350

137.282

137.767

Nordland

242.099

242.649

243.475

Troms

164.502

165.440

166.388

Finnmark

75.844

76.025

76.151

Kilde: ssb.no