Hopp til innhold

Se hvilke partier som vil gi elbiler mer av bompenge-regninga

Bompengesvikt i milliardklassen er kritisk for kollektivsatsingen. Nå vil Senterpartiet skrote dagens rabatt for elbiler. Flere teller på knappene.

Tesla i bomringen på Alnabru

RABATT: Denne Teslaen betaler bare halvparten av det en bensin- og dieselbil gjør i bomstasjonen på Alnabru. Elbilrabatten skaper trøbbel for kollektivsatsingen.

Foto: Heiko Junge / NTB

RABATT: Denne Teslaen betaler bare halvparten av det en bensin- og dieselbil gjør i bomstasjonen på Alnabru. Elbilrabatten skaper trøbbel for kollektivsatsingen.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Dagens regel bør det åpenbart gjøres noe med, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Også Arbeiderpartiet sier at de etter hvert må være åpne for å se på dagens rabattordning, den såkalte 50%-regelen.

Regelen er vedtatt av Stortinget. Den sier at nullutslippsbiler aldri skal betale mer enn halvparten av det bensin- og dieselbiler gjør i norske bomstasjoner.

NRK har spurt alle partier på Stortinget om hva de mener om rabatten. Men mer om svarene senere.

Først må vi forklare hvorfor dette er viktig.

Pengekrise for Oslopakke 3

Problemet har vært kjent lenge: Mens elbilandelen skyter i været, stuper bompengeinntektene.

Det rammer ikke minst de bompengefinansierte bypakkene. For Oslopakke 3 er pengekrisen dramatisk.

Den sier hvilke vei-, kollektiv- og sykkelprosjekter bompengene skal brukes til i Oslo-området. Sist pakken ble reforhandlet var i 2016.

Nå er bompengeinntektene én milliard kroner lavere enn man la til grunn den gang - bare i år.

Og gapet øker år for år.

Vanskeligere å nå målene

– Over tid vil dette gjøre det vanskeligere å finansiere prosjekter og tiltak i Oslopakke 3 som er nødvendige for å nå de politiske mål innenfor klima, miljø og nullvekst i personbiltrafikken.

Det sier Terje Rognlien, som leder sekretariatet for Oslopakke 3. Og legger til:

– Med mindre andre finansieringskilder kan dekke opp inntektsbortfallet.

Mangler penger

Neste år skal pakken reforhandles på ny. Lista over prosjekter det pr. i dag ikke er penger til inneholder blant annet:

  • Ny Majorstuen stasjon
  • Ny sentrumstunnel for T-banen
  • Baneløsninger Nedre Romerike
  • Nye trikkelinjer, for eksempel til Tonsenhagen
  • Miljøtunneler og lokk på Røa, Furuset og Filipstad
  • E6 Oslo øst

Dessuten har Sporveien slått alarm om økt forfall på T-banen.

Ny Majorstuen stasjon reisetorg

IKKE PENGER: Nye Majorstuen stasjon til over 5 milliarder kroner skal knytte Fornebubanen og en fremtidig sentrumstunnel sammen. Det er hverken penger tl stasjonen eller sentrumstunnelen.

Foto: MDH Arkitekter

Oslo Ap og Oslo Høyre

Det er lokalpolitikerne som merker best hvor skoen trykker. Pengekrisen gjør at både Oslo Arbeiderparti og Oslo Høyre har bedt Stortinget gjøre noe med dagens elbilrabatt.

Lokalpartiene vil fortsatt gi elbilene en klar fordel, men ikke binde seg til en prosentsats.

Sigbjørn Gjelsvik

OVERMODEN: Sigbjørn Gjelsvik og Sp er tydeligst på at elbilrabatten ikke kan være så god som i dag.

Men det er fra et annet parti på Stortinget de får tydelig gehør.

– Elbilene skal fortsatt ha bruksfordeler, sier Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

– Men en absolutt regel som sier at hvis man øker prisen med ti kroner for dem som kjører bensin- og dieselbil, skal det først være fem kroner på elbil, den modellen er moden for å gjøres noe med, sier han.

Dette svarer partiene

NRK har spurt alle partier på Stortinget om de er villig til å skrote 50%-regelen. Vi har også spurt hva staten ellers kan gjøre for å skaffe mer penger i kassa.

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, sier at han deler vurderingene til Oslo Ap.

– Så må det selvsagt balanseres opp mot en langsiktig politikk for å få flere til å velge elbil. Så når det blir aktuelt å endre på dette, har jeg ikke noe svar på.

Dilemma

Høyres transport-topp Helge Orten sier at hans parti ikke har vurdert å endre 50%-regelen nå.

– Det er likevel et dilemma at suksess i klimapolitikken og stadig flere elbiler svekker inntektsgrunnlaget i bypakkene, sier Orten.

Vil skrote motorveier

SV, MDG og Venstre sier klart nei til å rokke ved rabatten.

Lan Marie Berg valgkampåpning Kubaparken

SKAL LØNNE SEG: Lan Marie Berg vil ikke røre elbilrabatten.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig, sier MDGs Oslo-topp Lan Marie Berg.

Hvordan skal man da løse finansieringskrisen i for eksempel Oslopakke 3?

– Vi må bruke pengene våre bedre. Det er derfor vi vil skrote de store motorveiprosjektene inn til byene våre som vi gjøre byene våre dårligere å bo i. Vi vil heller finansiere de store kollektivprosjektene i byene med 80 prosent, sier Berg.

Vil ikke love mer penger

Mer penger fra staten er løsningen til flere av partiene. Men ikke Senterpartiet.

– Hvilke ytterligere grep som bør tas, har ikke vi tatt konkret stilling til, sier Sigbjørn Gjelsvik.