Hopp til innhold

Ny rapport slakter ledelsen i Utdanningsetaten

Ansatte i Utdanningsetaten beskriver et arbeidsmiljø preget av lite trygghet, manglende åpenhet og frykt for represalier. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kjenner seg igjen.

Inga Marte Thorkildsen Astrid Søgnen

HØRING OM YTRINGSKULTUREN: I mai avholdt bystyret høring der både skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten og daværende direktør Astrid Søgnen deltok.

Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Det er arbeidshverdagen til de 300 sentralt ansatte i Utdanningsetaten som har blitt kartlagt i den nye rapporten fra PwC.

I rapporten kommer det frem at en del av dem opplever at det råder en internkultur på arbeidsplassen med lite rom for å gjøre feil, mye kontroll fra sjefene og generelt lav takhøyde.

Det var VG som omtalte rapporten først.

Elementer av fryktkultur

Kartleggingen av arbeidsmiljøet som nå er foretatt har vært forankret hos politisk ledelse og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Hun er glad rapporten nå er klar.

– Det kommer frem store utfordringer knyttet til åpenhet, ytringskultur, manglende samarbeid og for lite fleksibilitet. Dette er funn som jeg er opptatt av må tas på største alvor fremover, sier Thorkildsen til NRK.

PwC skriver at det per i dag ikke er grunnlag for å konkluderer med at det er en fryktkultur i etaten, men at det finnes elementer av dette «særlig grunnet en svak ytringskultur».

Thorkildsen kaller det urovekkende.

– Selv om jeg er lettet over at fryktkulturen ikke er gjennomgående i etaten, så blir det beskrevet en litt ovenfra og ned-styring. Dette må vi gjøre noe med.

En «sliten organisasjon»

Det har stormet rundt Utdanningsetaten i Oslo i flere måneder, noe som også blir pekt på i rapporten. PwC beskriver etaten som en «sliten organisasjon», der mange av de ansatte er «preget av det de kaller et ensidig negativt fokus».

Thorkildsen fikk høsten 2018 selv et fire sider langt varsel mot seg fra nettopp ledergruppa i Utdanningsetaten.

Kjenner du deg igjen i de negative beskrivelsene fra PwC?

– Jeg vil nøye meg med å si at gjennom varslingssaken, og den undersøkelsen som internrevisjonen her på rådhuset da gjorde, så er det elementer ved denne rapporten som ikke er overraskende, sier Thorkildsen.

Behov før økt tillit

Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune

KALLER RAPPORTEN NYANSERT: Tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen mener rapporten fra PwC peker på flere

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Det har vært en flere måneder lang konflikt mellom tidligere direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen, og skolebyråd Thorkilden.

Dette førte til at byrådsleder Raymond Johansen i september 2018 ba Søgen fratre sin stilling som direktør fra og med 1. desember. Da hadde Søgnen hatt jobben som utdanningsdirektør siden 2000.

PwC fastslår i sin rapport at det er sterkt behov for å styrke tilliten mellom etaten og byrådsavdelingen i tiden fremover.

Søgnen kommenterer rapporten i en SMS til NRK slik.

– Rapporten er nyansert. Den peker på flere sterke sider ved etaten, men også sider det må jobbes videre med, skriver Søgnen.

Ønsker å se fremover

For PwC beskriver også en rekke styrker ved Utdanningseaten. De ansatte er engasjerte, de har høy kompetanse, de kjenner samfunnsoppdraget sitt og vet hvilke mål de jobber mot.

Bente T. Fagerli, kommunaldirektør

MYE MÅ FORBEDRES: Kommunaldirektør Bente Fagerli vil nå se fremover.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

PwC kommer med én sentral anbefaling for veien videre, og det er «at man nå utnytter endringsviljen i organisasjonen, og at innspillene tas på alvor og leder til endring».

Ifølge kommunaldirektør Bente Fagerli er dette arbeidet allerede i gang.

– Det er viktig for meg å anerkjenne de sidene av kulturen vår som ikke er positive, og det ansatte peker på at bør forbedres. Vi må blant annet se nærmere på hvordan vi kan gi mer handlingsrom til den enkelte og at det skal være rom for å gjøre feil og lære av dem, sier Fagerli.