Hopp til innhold

Lei maset om olje og vind: – Uforståelig at så få snakker om vannkraft

«Kraftbaron» Raymond Johansen vil gjerne bidra til det grønne skiftet. Men da må vannkraft bli mer lønnsomt.

Raymond Johansen på Hammeren kraftstasjon i Maridalen

DETTE KAN VI: Vannkraft er rent og noe Norge kan, sier Raymond Johansen. Hammeren kraftstasjon i Maridalen i Oslo er Norges eldste som er i drift.

Foto: Olav Juven / NRK

DETTE KAN VI: Vannkraft er rent og noe Norge kan, sier Raymond Johansen. Hammeren kraftstasjon i Maridalen i Oslo er Norges eldste som er i drift.

Foto: Olav Juven / NRK

– I dag skattlegger man vannkraft så mye at de ikke har råd til å rehabilitere og utnytte vannkraften.

– Og potensialet er enormt, sier Oslos byrådsleder fra Arbeiderpartiet.

NVE har anslått at det er 7,6 TWh å hente ved å oppgradere og utvide dagens norske vannkraftverk. Altså uten legge nye fosser og elver i rør.

Det er nok strøm til å forsyne Oslos befolkning.

– Dette er en lavthengende frukt, sier Johansen.

Norges eldste

Han møter NRK i Maridalen. Her har mange turgåere og syklister passert den gule murbygningen ved turveien mot Kikut.

Hammeren kraftstasjon har forvandlet vannet i Skjærsjøelva til elektrisitet siden 1900. Den leverer fortsatt strøm til snaut 1.000 husstander.

Det gjør Hammeren til landets eldste kraftstasjon i drift.

Hammeren er Oslos eneste kraftverk. Men det er langt fra Oslo kommunes eneste.

Nest størst

Oslo er storaksjonær i Hafslund Eco. Med 80 kraftverk over hele Sør-Norge er selskapet landets største kraftprodusent etter Statkraft.

Hafslund Ecos turbiner lager nok kraft til å forsyne 2,2 millioner innbyggere med strøm.

Med mindre skatt kunne det vært enda mer.

– Et av de største prosjektene vi har på blokka, Sarp 2 i Sarpsborg, er ikke lønnsomt med dagens forutsetninger. Det samme gjelder oppgradering av kraftverket Kykkelsrud i Glomma.

Det sier Per-Arne Torbjørnsdal i Hafslund Eco. Han er direktør for kommunikasjon og rammevilkår hos kraftgiganten.

– Det er urimelig, sier Raymond Johansen.

– Vi må ha et regime som gjør det lønnsomt å investere, som det er i vindkraft, som det er i olje og gass, sier han.

Sarpsfossen 14. mai

: Sarpsfossen har størst vannføring av alle norske fosser. Hafslund Eco ønsker å bygge et nytt kraftverk her, men det er ikke lønnsomt med dagens forutsetninger.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Mest skatt i landet

Vannkraft fikk skattelettelser i statsbudsjettet for i år. Endringene skal gjøre det mer lønnsomt nettopp å oppgradere og utvide kraftverk.

Både Hafslund Eco og bransjeorganisasjonen Energi Norge mener dette er et skritt i riktig retning.

Men Energi Norge påpeker at vannkraft fortsatt er den næringen som betaler mest skatt i Norge.

– De aller fleste vannkraftanlegg er beskattet tyngre enn petroleum, sier Eivind Heløe. Han er direktør for fornybar energi i Energi Norge.

– Det er et paradoks i en tid der det er bred enighet om at fornybar energi er det viktigste virkemidlet for å nå klimamålene.

Mindre vannkraft

Per-Arne Torbjørnsdal, direktør i Hafslund E-CO

IKKE LØNNSOMT: Hafslund Eco har flere prosjekter som kunne vært realisert med et annet skatteregime, forteller direktør for kommunikasjon og rammevilkår, Per-Arne Torbjørnsdal.

Foto: www.gudim.no / www.gudim.no

Per-Arne Torbjørnsdal i Hafslund Eco peker på det høye skattetrykket på de eksisterende kraftverkene som et problem.

– Det svekker vår evne til nye investeringer.

– Det totale skattetrykket gjør at det blir bygget ut mindre utslippsfri vannkraft i Norge enn det ellers ville blitt, sier han.

Felles ressurser

Regjeringen viser til at endringene i statsbudsjettet ble godt mottatt i næringen og vedtatt med bredt flertall i Stortinget.

– Det er et mål for oss å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vannkraften. Det sier statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet.

På den annen side:

– Det er viktig at vi ikke stimulerer til ulønnsomme investeringer, med til dels irreversible naturinngrep.

Thue sier at det er rimelig at en bransje som er basert på våre felles naturressurser betaler mer skatt enn andre bransjer.

Denne «ekstraskatten» kalles grunnrenteskatt. Også olje- og gassnæringen betaler denne skatten. Hvordan regjeringens nye forslag til oljeskatt vil påvirke balansen mellom de to næringene, er ikke mulig å si i dag.

Skal lønne seg

Også Espen Barth-Eide (Ap) sier at det er naturlig at de som utnytter en fellesskapsressurs, bidrar til fellesskapet.

Espen Barth Eide

SKAL LØNNE SEG: Espen Barth-Eide og Ap vil gå gjennom skatte- og avgiftsnivået for norsk vannkraft.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson sier likevel at Ap vil gå gjennom skatte- og avgiftsnivået for norsk vannkraftproduksjon.

– Målet er at ny produksjon og oppgradering av eksisterende anlegg blir mer lønnsomt.

– Det skal lønne seg å satse fornybart, sier Espen Barth-Eide.

– Uforståelig

Partifelle Raymond Johansen irriterer seg over at det er så lite snakk om vannkraft i forhold til vindkraft og olje og gass.

– Det er helt uforståelig. Jeg skriker opp om vannkraft i alle sammenhenger jeg kan.

– Jeg ønsker at vannkraft skal få en større plass i diskusjonen også om norsk klimapolitikk, sier han.

Konfliktfritt

Jon Evang

STØTTER: Opprusting av vannkraft må være det første vi gjør, sier Jon Evang i Zero.

Foto: Zero

Miljøorganisasjonen Zero er helt enig.

– Med dagens konfliktnivå på bygging av fornybar energi, må opprusting av vannkraft være det første vi gjør, sier fagansvarlig for enegi, Jon Evang.

– Da får vi mer fornybar, regulerbar og konfliktfri kraft, sier han og understreker at det er snakk om opprustinger og utvidelser som ikke medfører nye naturinngrep.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Zero etter at den første gang ble publisert.