Hopp til innhold

Mer bompenger, ny tunnel og trikk: dette er fylkene enige om

Bilistene skal betale 93 milliarder i bompenger de neste tjue årene i Oslo og Akershus. Pengene går blant annet til tunnel på Røa og trikk til Bjerke.

Trondheimsveien, rv4

ØKTE BOMTAKSTER: Heller ikke i forhandlingsrunden om Oslopakke 3 slipper bilistene unna en bompengeøkning.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Oslo og Akershus er enige om Oslopakke 3.

– Gratulerer med dagen! Da er avtalen signert, sa forhandlingsleder Ingrid Dahl Hovland fra Statens vegvesen da avtalen ble presentert fredag.

Tøffe forhandlinger

Sentrale politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre i Oslo og Akershus har sittet i tøffe forhandlinger i ukevis. Torsdag ble de enige.

Alle bilister må betale mer i Oslos 83 bomstasjoner.

Aller størst økning får de tunge kjøretøyene.

Alle detaljer om økte bompenger kan du lese lenger ned i saken.

Bompenger til 2045

Oslopakke 3 er den store samferdselspakka for Oslo og Akershus. Avtalen sier hvor mye bilistene skal betale i bompenger og hvilke vei- og kollektivtiltak pengene skal brukes til.

Oslopakke 3 skal bygge opp under nullvekstmålet.

Oslopakke 3 bidrar til finansiering av infrastruktur, drift av kollektivtrafikk, til regulering av trafikk og til reduserte klimagassutslipp.

Mål for Oslopakke 3

Stridstemaene har vært mange. I tillegg til bompenger har partene vært uenige om hvilke nye prosjekter som skal inn.

NRK har tidligere fortalt at partene ble enige om å forlenge innkrevingen av bompenger fra 2036 til 2045.

Les også Oslo-bommene blir stående til 2045

Elbiler må betale mer bompenger

Det gir politikerne 93 milliarder kroner å rutte med.

I tillegg kommer penger fra staten. Og 96 prosent av pengene brukes på kollektiv, sykkel og gange, ifølge Oslos samferdselsbyråd Marit Vea (V).

Fylkesrådsleder Anette Solli i Akershus sier 338 millioner hvert år er satt av til kollektiv i Akershus.

– Det er for at vi skal kunne utvikle et mer rettferdig og rimeligere takst- og sonesystem i Akershus. Samtidig som vi skal få tid til å bygge ut rutenettet, sier hun.

Her er hovedpunktene i milliardpakka:

Røatunnelen inne

Mest krangel har det vært om Røatunnelen, etter det NRKs kilder forteller.

Tunnelen under Røakrysset ble skrinlagt av det rødgrønne byrådet. Særlig Høyre har kjempet hardt for å få den inn igjen.

Det har de nå lykkes med.

Mehmet Kaan Inan fra Høyre

Mehmet Kaan Inan sier realisering av Røa-tunnelen har vært sentralt for Høyre.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Er forprosjekt skal være i gang i 2025. Røatunnelen skal ifølge avtalen bygges «så raskt som mulig».

– Dette er en historisk dag for de som har venta i 30 år, sa Oslo Høyres Mehmet Kaan Inan da avtalen ble lagt fram.

Tunnelen finansieres 50 prosent av bompenger og 50 prosent av Oslo kommune.

– Grunnen er at vi vil skjerme bilistene fra enda høyere bompenger, sier Inan.

Han erkjenner at når regningen veltes over på skattebetalerne, må penger til tunnel da tas fra et annet sted.

Røakrysset

RØA: Tunnelen under Røakrysset blir tatt opp fra skuffen.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det settes også av penger til å fortsette planleggingen av E6 Oslo Øst som et forenklet prosjekt med tunnel på Manglerud.

E6 Oslo Øst er et annet omstridt prosjekt som ble skrotet av forrige byråd.

Les også Lanserer billigversjon av Manglerudtunnelen

Manglerudtunnelen, lokk over Manglerud, lansert av OBOS og NCC.

Trondheimsveien og trikk

Som NRK tidligere har fortalt, har Oslo Ap vært skeptiske til å legge nye prosjekter inn i pakka.

Unntaket har vært en ombygging av Rv.4 Trondheimsveien gjennom Groruddalen. Ønsket er en mer miljøvennlig bygate med mindre trafikk gjennom de tett befolkede drabantbyene.

Trondheimsveien, rv4

GRORUDDALEN: Partene er enige om å gjøre noe med støy- og forurensningsproblemene langs Trondheimsveien.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Også der er partene nå enige om sette av penger til planlegging.

På samme vei har det også lenge vært planer om trikk, i første omgang til Bjerke.

Og det er faktisk satt av penger til forlengelse av trikken fra Sinsen og nordover, nærmere bestemt 1,9 milliarder kroner.

I tillegg er det satt av 400 millioner for å styrke busstilbudet i Groruddalen.

– Jeg er stolt av at vi endelig får til et skikkelig kollektivløft i Groruddalen, sa Marit Vea da avtalen ble lagt fram.

Mye uklart om T-bane

På T-banen fortsetter planleggingen av Furusetbanen inn i Lørenskog til Skårer. Dette er viktig for Akershus.

1,5 milliarder kroner er satt av til å bygge Ensjøsvingen. Det er en ny T-baneforbindelse som gjør det mulig å kjøre direkte mellom Ensjø og Carl Berners plass.

En tilsvarende sving i vest, den såkalte Volvatsvingen, er det derimot ikke penger til i denne omgang.

Les også Her vil MDG bygge ny T-banetunnel

Sirin Stav, MDG, på Alexander Kiellands plass

Hele T-banesystemet er imidlertid i spill. Partene vil utrede enklere og billigere måter å løsne proppen gjennom Oslo sentrum på enn å bygge helt ny sentrumstunnel.

Her vil de se på nye mulige T-baneforbindelser.

– I Akershus går pengene til flere busser, hyppigere avganger, billigere billetter og et mer rettferdig takst- og sonesystem, sa Akershus Aps Hoda Imad fredag.

Hoda Imad i Akershus Arbeiderparti. Bilde tatt ved framlegging av oslopakke 3.

Hoda Imad (Ap) i Akershus er svært fornøyd med at det øremerkes mer penger til kollektivtrafikk i Akershus.

Foto: Nadir Alam / NRK

Styrker elbil-rabatt

Det er nå klart at elbilrabatten blir dårligere, men ikke så mye dårligere enn mange har fryktet etter at Stortinget åpner for å senke rabatten fra 50 til 30 prosent.

Et endelig prosenttall foreligger ikke, men rabatten vil trolig fortsatt ligge på over 40 prosent.

Bompengesatsene blir trappet opp i tre trinn. Økningen er større i rushtiden enn utenfor:

Takster lette kjøretøy

Dagens takst

1. januar 2025

1. januar 2026

1. januar 2028

Bensin utenfor rush

33 kr

36 kr

37 kr

40 kr

Bensin i rush

39 kr

43 kr

45 kr

50 kr

Diesel utenfor rush

37 kr

40 kr

41 kr

44 kr

Diesel i rush

42 kr

46 kr

48 kr

53 kr

Elbil utenfor rush

16 kr

19 kr

20 kr

23 kr

Elbil i rush

19 kr

23 kr

25 kr

30 kr

Elvarebil

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Bilister med Autopassbrikke får 20 prosent rabatt. Elvarebiler kjører gratis fram til 2030.

Har det vært viktig for Venstre å holde elbilrabatten så god som mulig?

– Ja, det har vært viktig. For vi veit at hvis ikke vi får enda flere elbiler, så klarer vi ikke å kutte utslipp raskt nok, sier byråd Vea.

Partene er dessuten enige om at nye fossilbiler som kjøpes nye fra 2026 skal betale dobbel takst. Det må i fall Stortinget åpne for.

Les også Vil tredoble prisen i bomringen:– Ingen grunn til å kjøpe fossilbil lenger

Bompenger i Oslo

Tunge kjøretøy får et formidabelt taksthopp 1. januar 2026:

Takster tunge kjøretøy

Dagens takster

1. januar 2025

1. januar 2026

1. januar 2028

Euro 5 og eldre utenom rush

113 kr

113 kr

156 kr

162 kr

Euro 5 og eldre i rush

150 kr

150 kr

216 kr

226 kr

Euro 6 utenom rush

62 kr

62 kr

105 kr

111 kr

Euro 6 i rush

91 kr

91 kr

157 kr

167 kr

Nullutslipp/gass

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Trondheimsveien, rv4

DYR TUNGTRAFIKK: Kjøretøy på over 3,5 tonn for kraftigst økning.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Oslopakke 3 må vedtas i Oslo bystyre og Akershus fylkesting og godkjennes av Vegdirektoratet. Forlengelsen fra 2036 til 2045 må vedtas i Stortinget.